BASF-Group: Construction Chemicals

Obsah webových stránek PCI Augsburg GmbH je chráněn autorskými právy PCI Augsburg GmbH. Všechna práva vyhrazena PCI Augsburg GmbH. Nabízeny, s výjimkou stažení nabízených pro použití v původní verzi, je použití textu a obrázků, zcela nebo zčásti nepřípustný a tudíž nezákonné, bez předchozího písemného souhlasu PCI Augsburg GmbH.

To je v souladu s ustanoveními autorského zákona. V každém případě nezákonného použití, uživatel bude muset zaplatit náhradu škody v souladu s požadavky PCI Augsburg GmbH. To platí zejména pro vydavatelská práva, jako je rozmnožování, překládání nebo používání v elektronických systémech.Webové stránky, registrované ochranné známky, ochranné známky, obchodní názvy, užitné vzory (vpravo zákaz připomíná patentů) a loga. I když tito nejsou označeny jako takové na webových stránkách, platí stejná pravidla a zákony vztahují.