BASF-Group: Construction Chemicals

Požadované parametry

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] Podoblast A.0 Podoblast A.1 Podoblast A.2 Podoblast A.3
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20 % ≥ 40 % ≥ 50 % ≥ 60 %
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41) [-] Ne Ne Ne Ano