BASF-Group: Construction Chemicals

Certifikáty ISO

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Tím opětovně potvrzuje, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržuje nejpřísnější standardy ohledně ochrany životního prostředí.

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za kvalitu dodávaných produktů a poskytovaných služeb 
v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot, ochranu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a neustále pracuje na jejich zlepšování.

V souladu s požadavky normy vyhlašuje společnost integrovanou politiku, která tvoří nedílnou součást celkové podnikatelské strategie společnosti.

Akreditovaná zkušební laboratoř betonu je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 17025:2005, který opravňuje k provádění zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení
o akreditaci.