Polyuretanová hydroizolace
PCI Apoflex® W
pro plochy vystavené zatížení vodou a chemikáliemi
Poznámka:
Pouze pro profesionální / průmyslové použití PCI Apoflex F (verzre na podlahy) PCI Apoflex W (verze na stěny)
Vlastnosti a výhody:

Hydroizolace pod keramické dlažby a obklady ve vlhkých prostorách jako jsou např. chladírny, jatka, nemocnice, papírny, bazény s vodou, myčky apod. Přemosťuje trhliny, je bezrozpouštědlová. Bez nutnosti aplikace s výztužnou tkaninou. Doba skladovatelnosti: min 18 měsíců. PCI Apoflex® W – tixotropní verze pro stěny.

 

Oblasti použití:
tixotropní verze pro stěny.
Barva: béžový
Obal: 5-kg-vědro
kalkulačka