BASF-Group: Construction Chemicals
Bitumenový systém na bázi rozpouštědel
PCI Bitupox® SL
k ochraně a izolaci silážních žlabů
Vlastnosti a výhody:

PCI Bitupox® SL - Bitumenový ochranný nátěr pro zemědělské stavby a silážní jámy. S obsahem rozpouštědel.

Barva: černý
Obal: 25-l-vědro
kalkulačka