BASF-Group: Construction Chemicals
Polyuretanový těsnicí tmel do spár
PCI Escutan® TF
pro čistírny odpadních vod, průplavy, mosty a kanalizace
Vlastnosti a výhody:
Speciální polyuretanová spárovací těsicí hmota pro ČOV, vodní cesty, kanály, podlahy a mosty. Hmota je dvousložková, odolná proti chemikáliím, pojízdná.
Barva: šedý, černý
Obal: 2,50-l-nádoba
kalkulačka