BASF-Group: Construction Chemicals
Nesmrštivá cementová zálivková malta
PCI Repaflow®
pro základy strojů, koleje, stožáry a ocelové rámy
Vlastnosti a výhody:
Speciální jemnozrnná 1K cementová vysokopevnostní zálivka s rychlým náběhem pevnosti, čerpatelná. Pro tloušťku vrstvy 5–100 mm. Splňuje EN1504-6 pro kotvení výstuže.
Barva: šedý
Obal: 25-kg-pytel
kalkulačka