BASF-Group: Construction Chemicals

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová dužstva
  • města a obce (včetně městských částí)
  • podnikatelské subjekty
  • případně další právnické osoby