BASF-Group: Construction Chemicals

Maximální výše dotace

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně relizovaných opatření - tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na  obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550