BASF-Group: Construction Chemicals

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000,- Kč, maximálně však 15% z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.