Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V rámci programu jsou programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).
Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížících se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací).
Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Níže naleznete Seznam SVT kódů registrovaných výrobků PCI MultiTherm® v kategorii Kontaktních zateplovacích systémů v programu Nová zelená úsporám – ke stažení v PDF:
  • Naše systémy je možné navrhovat pro oblasti zateplení a novostavba.
  • Zateplovací systémy PCI naleznete v seznamu registrovaných výrobků. A to i přesto, že v programu Nová zelená úsporám není nutná registrace výrobků ETICS.

Pro více informací nás kontaktujte.


 

Seznam SVT kódů registrovaných výrobků PCI MultiTherm® v kategorii Kontaktních zateplovacích systémů v programu Nová zelená úsporám
Stáhnout nyní
Kontakt