Certifikáty ISO

Společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Tím opětovně potvrzuje, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržuje nejpřísnější standardy ohledně ochrany životního prostředí. 

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za kvalitu dodávaných produktů a poskytovaných služeb 
v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot, ochranu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a neustále pracuje na jejich zlepšování. 

V souladu s požadavky normy vyhlašuje společnost integrovanou politiku, která tvoří nedílnou součást celkové podnikatelské strategie společnosti.

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016_ENG

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016_ENG

Akreditovaná zkušební laboratoř betonu je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 17025:2005, který opravňuje k provádění zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení 
o akreditaci.

ČSN EN ISO 17025:2005

ČSN EN 934-2+A1:2012

ČSN EN 934-3+A1:2012

 

Integrovaná politika

Vedení společnosti Master Builders Solutions CZ s.r.o. přijalo v rámci realizace svých procesů výroby a prodeje stavebních hmot integrovanou politiku pro zajištění efektivního řízení celé společnosti.