Prohlášení o vlastnostech výrobků

1. července 2013 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které ustanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a které nahradilo předchozí směrnici Rady 89/106 / EHS.

Nejdůležitější změna spočívá v tom, že všechny výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám (HEN) nebo Evropským technickým osvědčením (ETA) musí mít vypracované Prohlášení o vlastnostech (POV), které musí být veřejně dostupné.

Platné Prohlášení o vlastnostech výrobků jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro zajištění sledovatelnosti je kromě identifikačního kódu (názvu produktu) na obalu a v technickém.

Prohlášení o vlastnostech archiv
název produktu/ identifikační kód
jazyk
Stáhnout prohlášení o vlastnostech
jazyk