Spolupráce PCI s "mladými nadějemi"

Koncem roku jsme navázali spolupráci s VUT Brno, který má ve své studijní nabídce i obor Stavebně materiálové inženýrství. Součástí programu pro studenty, který je má lépe v jejich studiu informovat o aktuálním dění ve stavebnictví, budeme poskytovat zajímavosti, odborné články, fotografie, videa a další materiály týkající se našich produktů a systémů, které by se jim v jejich budoucím zaměstnání mohly hodit.


Tyto propagační materiály budou k vidění na sociálních sítích fakulty, jako je například facebook a instagram.

 


V dalším jednání je i možnost odborné přednášky týkající se stavební chemie.


Těší nás, že jsme byli osloveni, a že můžeme svými podklady přispět k rozvoji a studiu těch, kteří možná jednou budou společně s námi tvořit stavební chemii.


Více informací naleznete zde.