Měníme název společnosti na Master Builders Solutions CZ s.r.o.

04. 01. 2021

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

vezměte, prosím, na vědomí, že od 4. ledna 2021 došlo ke změně názvu naší společnosti z BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na Master Builders Solutions CZ s.r.o.
 
Nový úplný název společnosti: Master Builders Solutions CZ s.r.o.
 

Změna názvu naší společnosti nepředstavuje žádné změny v právech a povinnostech ve vztahu k našim partnerům a dodavatelům a nevyžaduje opětovné uzavření nebo nové projednání dříve uzavřených smluv.
 
Všechny ostatní údaje o společnosti (IČ, DIČ, bankovní údaje, adresa společnosti a další) zůstaly nezměněny.
 
Do 4. ledna 2021 jsou všechny dokumenty naší společnosti uváděny s předchozím názvem, počínaje 4. lednem 2021 s novým názvem.
 
Žádáme Vás, abyste ve všech dokumentech uváděli nový název naší společnosti.
 
Máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte nás kontaktovat např. na e-mailu info.cz@mbcc-group.com.

 

Pod těmito odkazy najdete také aktuální kontakty na jednotlivé obchodní zástupce: