Velg en region og språk
Pojivo z reaktivní pryskyřice

PCI Durapox® NT

ke spárování chemicky odolných keramických obkladů

PCI Durapox® NT
Vlastnosti produktu:
 • Chemicky odolný, odolný proti kyselinám, louhům, tukům a olejům.
 • Vodotěsný a zpomalující průnik vodních par, chrání podklady citlivé na vlhkost proti vodě a vlhkosti.
 • Vysoce odolný proti oděru a proti smykovému tření, není citlivý na čištění párou.
 • Vytvrzuje bez trhlin a nedochází ke smršťování, velmi dobře přilne k okrajům spár.
 • Odolný proti mrazu a povětrnostním vlivům, má univerzální využití jak v interiéru, tak i exteriéru.
 • Vysoká mechanická pevnost, dobrá přilnavost, nízký E-modul, lze jím nahradit cementové spárovací malty.
 • Vláčný a lehce zpracovatelný, pro šířku spáry od 2 do 20 mm.
 • Povrch spár je hladký a bez pórů -  snadno se čistí.
 • Téměř bez zápachu, při zpracování se nevypařuje.
 • PCI Durapox® NT obsahuje pouze pojivo a pigmenty, podle množství přidaného křemičitého písku lze zpracovávat různými způsoby např. hladítkem, stěrkou nebo spárovacím železem.
 • PCI Durapox® NT plus obsahuje pojivo a pigmenty včetně plniva, není nutné přidávat další příměsi.
 • PCI Durapox® NT a PCI Durapox® NT plus odpovídají klasifikaci R2T dle ČSN EN 12004.
 • Odolný vůči teplotním šokům a krátkodobému vystavení tlaku páry.
 • Plně chemicky zatižitelný po 7 dnech.
Oblasti použití:
 • Pro použití v interiéru a exteriéru.
 • Na podlahy a stěny.
 • K chemicky odolnému a vodotěsnému spárování a kladení obkladů na stěny a podlahy, pro dlažby, mozaiky a kabřince na cementových omítkách, cementových potěrech, betonu a dřevotřískových deskách.
 • Pro keramické obklady v pivovarech, mlékárnách, sýrárnách, ve výrobnách limonád, v kuchyních, masokombinátech, tukových závodech, galvanovnách, prádelnách, koželužnách, papírnách, laboratořích a v nemocnicích.
 • Pro keramické obklady v plaveckých bazénech, koupalištích s termální vodou a pro rehabilitační bazény v nemocnicích, rovněž vhodné pro obklady ve sprchách a wellness centrech.
 • Pro keramické obklady v úřadech, hotelích, školách, čistírnách odpadních vod, odpadních kanálech, stájích. Vhodné také na schody a plochy namáhané rozmrazovacími solemi.
Barvy: 16 stříbřitě šedý, 22 pískově šedý, 30 starobílý, 31 cementově šedý
Balení: 4-kg-vědro
Kalkulačka spotřeb
Videa:
Cerifikáty:
Název MED EC Type Examination Certificate Předpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/93/EU Item No. A.1/3.18c V kombinaci s produktem PCI Durapox® NT
Vyhledávání obchodních partnerů