Velg en region og språk
Univerzální sanační omítka

PCI Saniment® Super

pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva

PCI Saniment® Super
Vlastnosti produktu:
 • Sanační jádrová omítka dle směrnice WTA č.2-9-04.
 • Odolná proti síranům, v předepsané tloušťce vrstvy tvoří bariéru proti rozpuštěným síranům a částicím v podkladu obsahující sádrovec.
 • Plasticky poddajná konzistence, snadno a lehce zpracovatelná.
 • Možnost aplikace téměř v jednom kroku (od vyrovnání po fin. povrch konče).
 • Zpracovatelná jak manuálně, tak strojně.
 • Nevyžaduje aplikaci sanačního prostřiku u normálně savého podkladu, včetně pokladu zatíženého dříve sírany.
 • Vyztužená vlákny (za účelem eliminace vzniku trhlin).
 • Bílá barva.

Oblasti použití:
 • Ve vnitřních prostorech (např. sklepy, suterény, atd.).
 • V exteriérech, nad úrovní terénu.
 • Jako sanační omítková malta pro podklady s nízkým, středním a vysokým stupněm zasolení.
 • K provedení suchých povrchů zdiva se stoupající anebo hygroskopickou vlhkostí (u stoupající vlhkosti je nutná tvorba dodatečné horizontální bariéry, tzv. infuzní clony).
Barvy: bílý
Balení: 20-kg-pytel
Kalkulačka spotřeb
Videa:
Vyhledávání obchodních partnerů