Velg en region og språk
Speciální přísada – aditivum

PCI Multicret® UP

pro urychlení schnutí cementových lepidel a stěrek

PCI Multicret® UP
Vlastnosti produktu:
Speciální tekutá přísada – aditivum pro urychlení schnutí cementových lepicích a armovacích hmot PCI používaných při montážích zateplovacích systémů z EPS a minerální vlny při aplikacích za nízkých teplot od 1°C. Doba skladovatelnosti: min 24 měsíců.
Oblasti použití:
  • Aditivum PCI Multicret® UP je určeno jako přísada do cementových lepidel a cementových stěrkových, armovacích hmot řady PCI Multicret®.
  • Používá se pro urychlení schnutí lepidel a stěrek řady PCI Multicret® při montáži ETICS PCI MultiTherm® za nízkých teplot (od +1 °C).
  • Přípravek používat jen k danému účelu. Jiná použití přípravku nejsou přípustná!

 

Barvy: -
Balení: 3-l-kanystr
Videa:
Vyhledávání obchodních partnerů