Velg en region og språk
Polyuretanový těsnicí tmel do spár

PCI Escutan® TF

pro čistírny odpadních vod, průplavy, mosty a kanalizace

PCI Escutan® TF
Vlastnosti produktu:
 • Elastický, výborná schopnost uchovávat tvar.
 • Vodotěsný a odolný vůči tlakové vodě, doporučen do prostředí vystavenému permanentní vlhkosti a tlakové vodě až do 2 barů (při šířce spáry 20 mm).
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, nekřehne, odolný vůči teplotám od -30 °C do +80 °C.
 • Odolný vůči chemikáliím, řadě kyselin, louhů, tuků a olejů.
 • Není teplotně přetvárný (termoplastický), ve srovnání s asfaltovými a dehtovými hmotami je odolnější.
 • Odolný vůči mikrobům, mikroorganismům obsaženým ve splaškových vodách.
 • Odolává tlaku kořenů, utěsnění nemůže být porušeno prorůstáním kořenů.
 • Vysoce odolný vůči mechanickému namáhání, je proto vhodný jako utěsnění spár v pojížděných podlahách.
Oblasti použití:
 • Pro použití v interiéru a v exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Elastické těsnění vodorovných i svislých pracovních a dilatačních spár v nadzemním stavebnictví a montovaných stavbách i proti pronikání beztlakové nebo zdržené vody (dle DIN 18195).
 • Pro čistírny odpadních vod, přístavní stavby, vodní cesty a propusti při tlaku do 2 bar (při šířce spáry 20 mm).
 • Těsnění rourových spojů v odpadních kanálech a vedeních.
 • Elastické těsnění spár v potěrech a betonových deskách.
 • Těsnění oplechování.
 • Těsnění manžet stožárů vysokého napětí.
Barvy: šedý, černý
Balení: 2,50-l-nádoba
Kalkulačka spotřeb
Videa:
Vyhledávání obchodních partnerů