Velg en region og språk
Vodotěsná, pružná nátěrová izolace

PCI Lastogum®

pod obklady a dlažby v interiéru

PCI Lastogum®
Vlastnosti produktu:
 • Vodotěsný, chrání podklady citlivé na vlhkost.
 • Pružný, vyrovnává napětí, objemové změny podkladu, kolísání teplot a otřesy.
 • Překlenuje trhliny, vysoká bezpečnost také při dodatečně vznikajících trhlinách v podkladu.
 • Připraven k okamžitému použití, snadno se nanáší válečkem, štětkou nebo hladítkem.
 • Provedení ve dvou barvách, usnadňuje optickou kontrolu tloušťky vrstvy.
 • Odolává alkalické vodě, zaručuje přilnutí k podkladu i při stálém provlhčení lepicího lože.
 • Bezrozpouštědlový, nezatěžuje okolí a je zdravotně nezávadný při zpracování.
 • Určený pro vytváření hydroizolací ve spojení s lepidly na obklady a dlažby PCI.
EMICODE: EC 1 PLUS
Oblasti použití:
 • Tekutá plošná izolace do vlhkých a mokrých prostorů zpracovatelná válečkem, štětkou nebo hladítkem.
 • Pro použití v interéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Třída zatížení A.
 • Pro vlhké prostory s beztlakovou vodou, jako např. koupelny, sprchy v domácnostech, v hotelech, domovech důchodců a nemocnicích.
 • Na savé podklady citlivé na vlhkost, např. sádrové omítky, sádrové prvky, sádrovláknité a sádrokartonové desky, dřevotřískové desky, anhydritové potěry ve vlhkých obytných prostorech.
 • Na minerální nasákavé podklady např. beton, cementový potěr, cementové omítky, pórobeton, cementové stěrkové hmoty PCI.
Barvy: šedý, bílý
Balení: 25-kg-vědro/ 8-kg-vědro/ 4-kg-vědro
Kalkulačka spotřeb
Videa:
Cerifikáty:
Název MED EC Type Examination Certificate Předpisy a normy Marine Equipment Directive 2013/52/EU Item Nr. A1/3.18c V kombinaci s produktem PCI Lastogum®, PCI Nanolight®
Název Předpisy a normy Marine Equipement Directive 96/98/EC Item A1/3.18 V kombinaci s produktem PCI Carrafug®, PCI Lastogum®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Carraferm®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39, PCI UKL 302, PCI Gisogrund® 404, PCI UFX 382, PCI VG 2, PCI Epoxigrund Rapid, PCI USP 32 S, PCI Flexmörtel® S2
Vyhledávání obchodních partnerů