Velg en region og språk
Polyuretanová hydroizolace

PCI Apoflex® F

pro plochy vystavené zatížení vodou a chemikáliemi

Poznámka:
Pouze pro profesionální / průmyslové použití PCI Apoflex F (verzre na podlahy) PCI Apoflex W (verze na stěny)
PCI Apoflex® F
Vlastnosti produktu:
 • Přemosťuje trhliny, překlenuje dodatečně se vyskytující trhliny v podkladu.
 • Chemicky odolný, odolný vůči kyselinám a louhům.
 • Vodotěsný, odolný povětrnostním vlivům, vlivům stárnutí a teplotě, univerzální hydroizolace ploch v interiéru a exteriéru, na stěny i podlahy.
 • Bezrozpouštědlový, nezatěžuje ani zpracovatele ani životní prostředí výpary rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí ohně ani exploze.
 • Vysoká produktivita práce díky snadnému zpracování.
 • Není zapotřebí vkládat výztužné sítě, úspora práce i času.
 • Tixotropní i tekutá varianta, použitelná dle požadavků.

 

Oblasti použití:
 • Pro vnitřní a venkovní použití.
 • Třída odolnosti proti vodě A, B a C.
 • Na beton, cementové potěry, cementové omítky, keramiku a nerezovou ocel.
 • Hydroizolace pod keramické obklady ve vlhkých prostorách, jako např. ve velkokuchyních, pivovarech, mlékárnách, sýrárnách, v nápojovém průmyslu, na jatkách, v chladírnách, papírnách, laboratořích, nemocničních zařízeních apod.
 • Hydroizolace pod keramickými dlažbami v solných a termálních koupelích apod.
 • Hydroizolace nádrží srážkových vod.
 • Hydroizolace podzemních, nadzemních a inženýrských staveb.
 • Izolace pod ochranné potěry.
 • Povlaky trativodních a kontrolních šachet ve skládkách odpadu.
Barvy: šedý
Balení: 10-kg-vědro
Kalkulačka spotřeb
Videa:
Vyhledávání obchodních partnerů