MasterEmaco N 305 FC

Tenkovrstvá opravná malta třídy R2 pro opravu betonu a zdiva
MasterEmaco N 305 FC
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
soubory ke stažení
  • Malta MasterEmaco N 305FC je certifikována dle ČSN EN 1504-3 ve třídě R2 a odpovídá směrnicím SSBK a ŘSD.
  • Po rozmíchání s vodou ihned použitelná.
  • Na vrstvy 1–5 mm.
  • Minimální smrštění a tvrdnutí bez trhlin, vytváří rovný povrch bez děr pro následný ochranný nátěr.
  • Odolná vůči vodě a mrazu, výborně odolává rozmrazovacím solím (atest), použitelná vně i uvnitř.
  • Tixotropní, nanáší se bez adhezního můstku.
  • Výborná zpracovatelnost (ruční zpracování, event. mokrý nástřik).

  • Jemná vyrovnávací stěrka pro opravy betonu bez statické funkce na svislých, podhledových a vodorovných, nepochůzných plochách inženýrských a mostních staveb podle ČSN EN 1504-3 pro tloušťky vrstvy od 1 do 5 mm.
  • Použitelná pro nepojížděné, dynamicky namáhané plochy (např. mostní podhledy), dynamicky nena-máhané (např. opěrné stěny, podpěry a ostatní betonové konstrukce).
  • Podklad pod následné povrchové, ochranné a nátěrové systémy.