PCI DIS 44

Disperzní stěrka pro jemné vyrovnávky
PCI DIS 44
Vyhledávání obchodních partnerů
Vlastnosti produktu
Oblasti použití
Kalkulačka spotřeb
Ke stažení
 • Nízký obsah rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 2.
 • K okamžité spotřebě.
 • Výborná přilnavost, bez nutnosti penetrace.
 • Pochozí po cca 1 hodině, brousitelný po cca 2 hodinách.
 • Schopnost uzavírat změkčovadla od 1 mm tloušťky vrstvy.

Barvy: bílý
Balení: 10-kg-vědro
 • Pro použití v interiérech.
 • K jemnému stěrkování podlah před položením textilních a elastických podlahových krytin.
 • K vytvoření zábrany proti migraci změkčovadel.
 • K vytvoření rovných a hladkých ploch.
 • K přestěrkování dřevotřískových desek, PVC a CV krytin.
 • K přestěrkování starých zbytků lepidel (mimo zbytků lepidel na bázi bitumenu a siřičitanových louhů).
 • K přestěrkování izolačních podkladů z korku, gumokorku nebo gumogranulátu.
 • Pro tloušťku vrstev do 1 mm.
 • Vhodná pro podlahové topení.
 • Vhodná pro používání kolečkových židlí.
PCI DIS 44
Disperzní stěrka
pro jemné vyrovnávky
Technický list číslo: 27
Tloušťka vrstvy (mm):
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Potřebné množství * ca (kg):
stejný *
10-kg-vědro (kusů):