PCI Epoxigrund 390

Epoxidová adhezní a ochranná penetrace na savé a nesavé podklady.
PCI Epoxigrund 390
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
  • Nízkoviskózní, intenzivně zpevňuje podklad a zlepšuje přilnavost dalších nátěrů popř. vrstev.
  • Těsné uzavírá póry, zamezuje stoupání vzduchových bublin z podkladu do povrchové vrstvy.
  • Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje prostředí ani zpracovatele odpary z rozpouštědel, nehrozí nebezpečí exploze nebo požáru.
  • Mísitelný s pískem, nanáší se roztíráním.

 


EMICODE: EC1 PLUS
Barva: transparent
Obal: 10-kg-vědro/ 1-kg-nádoba
  • Pro vnitřní i vnější použití.
  • Na stěny a podlahy.
  • Jako penetrace pod finální vrstvy, nátěry nebo podlahové stěrky na savé cementové podklady, potěry z litého asfaltu, keramickou dlažbu a povrchy ze syntetických pryskyřic, dřevěné a syntetické podklady.
  • Jako uzávěra proti zbytkové vlhkosti podkladu
  • Jako vyrovnávací stěrka popř. jemné vyrovnání s přísadou křemičitého písku.
  • Jako pojivo pro přípravu epox. opravných malt a drenážních potěrů
PCI Epoxigrund 390
Epoxidová adhezní a ochranná penetrace
na savé a nesavé podklady.
Technický list číslo: 519
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
10-kg-vědro (kusů):
1-kg-nádoba (kusů):
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
10-kg-vědro (kusů):
1-kg-nádoba (kusů):
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 v kombinaci s produktem PCI Periplan® Extra, PCI Epoxigrund 390
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
jméno Požárně klasifikační osvědčení EN 13501-1 (E/Efl) pravidla a normy EN 13501-1 (E/Efl) v kombinaci s produktem PCI Epoxigrund 390
jméno Prohlášení o vlastnostech Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
jméno Prohlášení o vlastnostech Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 v kombinaci s produktem PCI Periplan® Extra, PCI Novoment® M1 plus, PCI Epoxigrund 390
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Epoxigrund 390
jméno MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Epoxigrund 390, PCI Nanofug® Premium
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1 PLUS) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) v kombinaci s produktem PCI Epoxigrund 390