PCI Saniment® 2 in 1

Speciální jednokroková sanační omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva
PCI Saniment® 2 in 1
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Sanační jádrová omítka dle směrnice WTA č.2-9-04.
 • Odolná proti síranům, v předepsané tloušťce vrstvy tvoří bariéru proti rozpuštěným síranům a výluhům ze sádrových pojiv obsažených v podkladu.
 • Plasticky poddajná konzistence, snadno a lehce zpracovatelná.
 • Možnost aplikace téměř v jednom kroku (od vyrovnání po fin. povrch konče).
 • Zpracovatelná jak manuálně, tak strojně.
 • Nevyžaduje aplikaci sanačního prostřiku u normálně savého podkladu, včetně pokladu vysoce zatíženého sírany.
 • Vyztužená vlákny (za účelem eliminace vzniku trhlin).
 • Bílá barva.

 


Barva: bílý
Obal: 25-kg-pytel
 • Ve vnitřních prostorech (např. sklepy, suterény, atd.).
 • V exteriérech, nad úrovní terénu.
 • Jako sanační omítková malta pro podklady s nízkým, středním a vysokým stupněm zasolení.
 • K provedení suchých povrchů zdiva se stoupající anebo hygroskopickou vlhkostí (u stoupající vlhkosti je nutná tvorba dodatečné horizontální bariéry, tzv. infuzní clony).
 • Jako preventivní ochrana konstrukcí před ostřikovou vodou a posypovým solím v oblasti soklu

 

PCI Saniment® 2 in 1
Speciální jednokroková sanační omítka
pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva
Technický list číslo: 439
Tloušťka vrstvy (mm):
Plocha na Objednat (m²):
Váš výsledek:
Potřebné množství * ca (kg):
odpovídá
25-kg-pytel (kusů):