Nová zelená úsporám – nová příležitost pro vás!

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+ 

V rámci programu jsou programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížících se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)a instalace technologiívyužívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací).

Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na na typu dotovaného objektu se program člení na:

  • Podprogram Nová zelená úsporám - rodinné domy
  • Podprogram Nová zelená úsporám - bytové domy 

Od počátku programu Nová zelená úsporám se významnou měrou podílíme na realizaci nutných opatření a nabízíme všem svým zájemcům tyto služby:

  • Provedeme vás administrací.
  • Pomůžeme vám s vyplněním krycího listu i s podáním elektronické žádosti.
  • Najdeme vám vhodného projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek.

Pro více informací nás kontaktujte