PCI MultiTherm® Air

Systém pro maximálně paropropustné zateplení
PCI MultiTherm® Air
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Systém se vyznačuje maximálně difuzně otevřenou skladbou materiálu pro optimální odvádění vodních par ze zateplované konstrukce. Je vhodný zejména pro stavby, které jsou postaveny z vysoce difuzních materiálu (jako např. plynosilikátové tvárnice, cihelné bloky s nevyplněnými spárami atd.). Systém je vhodný i pro zateplení vetšiny ostatních konstrukcí zděných z minerálních materiálů (jako konstrukce betonové, z plných cihel atd.)

jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air
jméno Prohlášení o vlastnostech pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air
jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw