PCI MultiTherm® Ceramic eps

Systém pro povrchovou úpravu tvořenou obkladovými prvky
PCI MultiTherm® Ceramic eps
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Certifikovaný systém, jehož povrchovou úpravu může tvořit jeden nebo kombinace několika druhů obkladových pásků. Tento systém je určen zejména pro objekty, u kterých je vyžadován vzhled neomítnutého cihelného zdiva, případně lícového zdiva. Díky svým vlastnostem je vhodný i pro fasády nebo jejich části, kde dochází k vysokému namáhání jako např. pro soklové oblasti, napojení na terasy, balkóny apod.

jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Ceramic eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Požárně klasifikační osvědčení PKO-20-022 pravidla a normy PKO-20-022 v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Prohlášení o shodě (PCI MultiTherm® Ceramic P (s STO)) pravidla a normy (PCI MultiTherm® Ceramic P (s STO)) v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Ceramic eps
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Ceramic eps