PCI MultiTherm® Clean eps

Systém s vysokou odolností proti znečištění a biotickému napadení
PCI MultiTherm® Clean eps
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Systém se vyznačuje použitím materiálu se zvýšenou odolností vůči biotickému napadení, ale i vůči mechanickému zašpinění. Je vhodný zejména pro objekty, které se nacházejí v blízkosti potencionálních zdrojů znecištění jako např. blízko frekventovaných cest, nebo v blízkosti vodních ploch, lesů apod., kde hrozí zvýšené riziko biotického napadení.

jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Clean eps
jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Požárně klasifikační osvědčení PKO-20-022 pravidla a normy PKO-20-022 v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Prohlášení o vlastnostech pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Clean eps