PCI MultiTherm® Fix eps

Systém pro nedostatečné únosné a jiné kritické podklady
PCI MultiTherm® Fix eps
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Systém je určen pro zateplení konstrukcí s nesoudržným podkladem a pro jiné kritické podklady (například extrémně nerovné podklady). Je vhodný zejména pro stavby, kde je nestabilní podklad, a kde by bylo použití standardních systémů nemožné nebo vysoce rizikové. Unikátních vlastností systému je dosaženo použitím speciálního systému kotvení.

jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Fix eps
jméno Prohlášení o vlastnostech pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Fix eps
jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Požárně klasifikační osvědčení PKO-20-022 pravidla a normy PKO-20-022 v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps