PCI MultiTherm® Lambda Light

PCI MultiTherm® Lambda Light
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Systém využívá nových typů izolantů s nízkou tepelnou vodivostí λ. Jedná se o desky z fenolické pěny Kooltherm K5 a desky PIR Stiferite Class SK. Systém má díky těmto typům izolantů výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti při nižší tloušťce. 

jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light
jméno Požárně klasifikační osvědčení pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light
jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Lambda Light
jméno Prohlášení o shodě pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Lambda Light
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Lambda Light