PCI MultiTherm® Protect mw

Systém s vysokou mechanickou odolností (až 100 J)
PCI MultiTherm® Protect mw
Dealer Search
Rozsah použití
Certifikáty

Systém je vhodný zejména pro části staveb jako například vchody, průchody, spodní části objektu do výšky cca 2,5 m nad upraveným terénem apod. Dále pro celé stavby či jejich části, kde je zvýšené riziko mechanického poškození jako například školy, objekty přiléhající k veřejným chodníkům atd. Vyniká extrémní odolností vůči vzniku trhlin způsobených namáháním v povrchové vrstvě zateplení.

jméno Specifikace (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Protect mw
jméno Prohlášení o vlastnostech pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Protect mw
jméno Index šíření plamene (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA eps, PCI MultiTherm® Economy eps, PCI MultiTherm® Clean eps, PCI MultiTherm® Light eps, PCI MultiTherm® Fix eps, PCI MultiTherm® Protect eps, PCI MultiTherm® Design eps, PCI MultiTherm® Intensive Color eps, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw, PCI MultiTherm® Lambda, PCI MultiTherm® Lambda Light, PCI MultiTherm® Ceramic eps, PCI MultiTherm® Double eps
jméno Reakce na oheň (CZ) pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Light mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw, PCI MultiTherm® Double mw, PCI MultiTherm® Ceramic mw
jméno Certifikát pravidla a normy v kombinaci s produktem PCI MultiTherm® Air, PCI MultiTherm® ClassA mw, PCI MultiTherm® Economy mw, PCI MultiTherm® Clean mw, PCI MultiTherm® Fix mw, PCI MultiTherm® Design mw, PCI MultiTherm® Protect mw, PCI MultiTherm® Intensive Color mw