PCI Barraseal Turbo

Dvousložková silnovrstvá reaktivní hydroizolační stěrka, ideální pro izolaci  balkónů, teras, základů, soklů budov, suterénů, spodních staveb a podlah. Odolává tlakové vodě do 10 m, netlakové prosakující vodě a zemní vlhkosti. Izoluje proti radonu. Vytváří pružnou, trhliny překlenující vrstvu. Vhodná pro lepení tepelně izolačních desek v oblasti soklu. Plně nahrazuje asfaltové pásy.
Díky unikátním vlastnostem se jedná o velmi univerzální izolaci, která umožňuje pomocí jediného produktu snadno izolovat naprostou většinu stavebních konstrukcí a detailů celého domu, jejichž izolace byla dosud velmi komplikovaná a vyžadovala si použití mnoha samostatných produktů.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

 • Snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost
 • V průběhu času nekřehne a neláme se jako asfaltové pásy
 • Izoluje tlakovou vodu až do 10 m, netlakovou prosakující vodu i zemní vlhkost
 • Dokonalá přídržnost ke všem typům podkladu, včetně asfaltových podkladů
 • Ochrana proti radonu a agresivní vodě
 • Překlenuje trhliny až 3 mm
 • Vysoká UV odolnost, lze použít jako konečnou povrchovou úpravu
 • Vhodná pro ruční i strojní zpracování
 • Bezpečné utěsnění přechodů různorodých materiálů – také pro
 • přechody na vodostavební beton nebo ztracené bednění
 • Ideální pro geometricky složité detaily
 • Vhodná pro renovace starých a poškozených izolací
 • Dokonale izoluje, ale propouští vodní páry
Více o produktu naleznete zde.

PCI Barraseal® Turbo lze aplikovat strojně zařízeními typu Airless nebo peristaltickými pumpami. Při ručním  zpracování je možno materiál aplikovat pomocí hladítka, válečku nebo štětce. Je možné jej zafilcovat podobně jako štuk, je možné ho i přetřít nebo omítnout.

PCI Barraseal® Turbo je určen zejména pro izolaci konstrukcí v kontaktu se zeminou, nicméně díky vysoké UV stabilitě může být použit i jako konečná, povrchová izolační vrstva nad úrovní terénu. Oproti asfaltovým pásům je ale ideální i pro izolaci velmi nerovných ploch nebo detailů, kde je použití pásů značně problematické nebo dokonce nemožné, jako např. napojeníotvorových výplní, napojení dřevěných konstrukcí u dřevostaveb a pod. Díky minimální stlačitelnosti je vhodný pro izolaci konstrukcí namáhaných vysokým tlakem – např. pod obvodové zdivo. Vysoká pružnost zajišťuje perfektní izolaci prostupů konstrukcemi a jednoduchost aplikace umožňuje snadnou a bezpečnou izolaci i geometricky velice složitých detailů.

Pro správnou a dlouhodobou funkci novostaveb, ale i staveb rekonstruovaných, je bezpodmínečně nutná dokonalá izolace proti vlhkosti. 

Vedle již tradičně používaných asfaltových pásů se nabízejí i velmi výkonné hydroizolační stěrky. Jednou z nejvýkonnějších stěrek na trhu je pak reaktivní hydroizolační stěrka PCI Barraseal® Turbo, která přináší oproti pásům celou řadu výhod! 


 • Má velmi dlouhou životnost a v průběhu času nekřehne a nepraská jako asfaltové pásy
 • Tvoří jednolitý hydroizolační systém bez spojů, které jsou nejčastější příčinou poruch asfaltových pásů. Řešení detailů, prostupů a napojení na přilehlé konstrukce je výrazně jednodušší a spolehlivější než při použití pásů, kde je nutno řešit přesahy, zpětná napojení, složitou izolaci detailů atd. Je ideální pro členité povrchy, pro snadné utěsnění prostupů konstrukcemi, pro optimální a jednoduché napojení na vodorovné izolace, velice snadné a spolehlivé utěsnění detailů, vpustí atd. 
 • Spolehlivě izoluje tlakovou vodu, a to až do 10 m vodního sloupce. A samozřejmě také netlakovou prosakující vodu (i chemicky agresivní) i zemní vlhkost. Vytváří i velmi účinnou bariéru proti radonu, naprosto srovnatelnou s asfaltovými pásy. Všude, kde je možné použít asfaltový pás jako samostatnou ochranu proti radonu, je možné použít i reaktivní stěrku PCI Barraseal® Turbo.
 • Nevyžaduje penetraci. Aplikuje se na důkladně zvlhčený podklad, který může být i výrazně nerovný(oproti podkladu pod pásy, který musí být rovný a suchý).
 • Dokonale celoplošně přilne k podkladu, nevytváří místa se vzduchovými mezerami. Je trvale pružná, a to i při teplotách až -20° C, a proto snadno překlenuje dodatečně vzniklé trhliny v podkladní konstrukci.
 • Je vhodná pro ruční i strojní zpracování a zejména při strojním zpracování výrazně roste produktivita, která předčí i rychlost kladení pásů.

CENOVÉ SROVNÁNÍ:

Hydroizolace spodní stavby se navrhuje na základě předpokládaného vlhkostního radonového namáhání izolované konstrukce. Konstrukce mohou být vystaveny následujícím namáháním:

VODNÍ PÁRA   |   VZLÍNAJÍCÍ VODA   |   VOLNĚ ODKTÉKAJÍCÍ VODA   |   TLAKOVÁ VODA    |   POVRCHOVÁ A ODSTŘIKUJÍCÍ VODA   |   RADON

Pro každý typ namáhání je pak stanovena minimální doporučená skladba hydroizolace spodní stavby.

 • Pro základovou desku nepodsklepeného objektu (namáhání vzlínající vodou) postačí 1 oxidovaný nebo modifikovaný asfaltový pás typu S.
 • Pro izolaci konstrukcí umístěných pod zeminou nad hladinou podzemní vody (namáhání volně odtékající nebo tlakovou vodou) jsou doporučeny minimálně 2 celoplošně na sebe natavené asfaltové modifikované pásy typu S (může být nutné i více vrstev).
 • Použitá izolace také musí sloužit jako ochrana proti radonu, jehož intenzita uvolňování z podloží je různá a je určena tzv. radonovým indexem. Čím vyšší radonový index, tím lepší musí být ochrana proti nebezpečnému radonu. Při ochraně konstrukce proti Radonu nikdy nesmí být Oxidovaný asfaltový pás s AL vložkou použit samostatně. Vždy musí být překryt modifikovaným pásem typu S.

PCI Barraseal® Turbo je určen k izolaci konstrukcí ve styku se zeminou, pro izolaci soklů, vodorovné hydroizolace, pro fixaci tepelněizolačních desek a díky UV stabilitě i pro konečné povrchové úpravy. Díky své pružnosti je ideální pro izolaci přechodů mezi různými stavebními materiály (beton – dřevo, napojení na rámy dveří apod.).

Brožura – PCI Barraseal® Turbo: Jedna izolace na všechno!
Stáhnout nyní
Kontakt