PCI Elektroleit

PCI Elektroleit

Vodivá přísada do lepidla PCI Flexmörtel® S1 Flott pro vytvoření vodivého povrchu z keramické dlažby

Kontakt