Snímkování termokamerou
Služba zahrnuje měření objektu termovizní kamerou, detekci tepelných mostů v konstrukci, lokalizaci míst s možností tvorby plísní atd. Výsledný protokol obsahuje analýzu termosnímků s grafickým znázorněním průběhů teplot, histogramů rozložení teplot a závěrečné zhodnocení.
Kontakt