PCI Polyfix® 5 Min.

PCI Polyfix® 5 Min.

Blesková cementová malta k opravě, upevňování a montáži

Kontakt