Společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. je potěšena, že jste navštívili naše webové stránky, a děkuje vám za váš zájem o naši společnost.
Ochranu údajů bereme velmi vážně.

Kdo je odpovědný za zpracování údajů a kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901 0
Fax: +49 821 5901 372
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Dr. Gregora Scheja můžete kontaktovat na adrese

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227226-0
Fax: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Stížnosti můžete adresovat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo dozorovému úřadu, zejména v zemi svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo v místě údajného porušení.

Můžete se také obrátit na dozorový úřad, který je za nás odpovědný:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland

1. jaké osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky a komunikujete s nimi, za jakým účelem tyto údaje zpracováváme a na jakém právním základě?


1.1 Když navštívíte naše webové stránky, aniž byste nás kontaktovali nebo se přihlásili, váš prohlížeč automaticky přenese na náš server následující informace:

- IP adresa vašeho počítače
- Název hostitele přistupujícího počítače
- Použitý operační systém
- Informace o vašem prohlížeči (typ a verze prohlížeče).
- webové stránky, na kterých jste byli před přesměrováním na naše webové stránky.
- požadovaná adresa URL nebo soubor
- datum a čas vaší návštěvy
- množství přenesených dat
- Stavové informace, například chybová hlášení

Účelem tohoto zpracování údajů je odeslání požadovaného obsahu do vašeho prohlížeče. Úplnou IP adresu ukládáme pouze v případě, že je to nezbytné pro odeslání požadovaného obsahu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů zpracování údajů a zahrnují zajištění a zabezpečení technické funkčnosti našich webových stránek, jakož i obranu proti útokům a jejich analýzu.

Dočasně zpracovávané údaje, které slouží k poskytování našich webových stránek, jsou po ukončení vaší návštěvy našich webových stránek vymazány. Údaje zpracovávané za účelem obrany a analýzy útoků jsou uchovávány po dobu 14 dnů.

1.2 Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, obdržíme následující informace:

- E-mail: Vaše e-mailová adresa a další osobní údaje, které nám poskytnete.
- Kontaktní formulář: Kontaktní údaje: Příjmení a e-mailová adresa, jakož i další údaje, které dobrovolně poskytnete.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:

- datum a čas odeslání zprávy

Účelem tohoto zpracování údajů je zpracování vaší zprávy.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů zpracování údajů a zahrnují zodpovězení vašich dotazů.

Údaje budou uchovávány až do ukončení zpracování vašeho dotazu a případného uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva.

1.3 Naše webové stránky nabízejí možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Když se uživatelé přihlásí k odběru newsletteru, jsou nám předány následující údaje zadané do vstupní masky:

Příjmení
- Vaše e-mailová adresa
- Téma, které vás zajímá
- Jakékoli další dobrovolně poskytnuté informace (titul, křestní jméno)

Při registraci se ukládají také následující údaje:

- Datum a čas registrace
- IP adresa přistupujícího počítače

Účelem tohoto zpracování údajů je,

- zasílání novinek, které jste si objednali
- a v souvislosti s dobrovolně poskytnutými údaji, abychom vás mohli osobně oslovit.

Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem zasílání newsletteru, ke kterému jste se přihlásili, je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Upozorňujeme, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Takové odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním.

Odvolání můžete oznámit:
- Klikněte na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem
- e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo
- zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Pro registraci k odběru našeho newsletteru používáme takzvaný postup "double opt-in" (postup dvojitého potvrzení). Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete k odběru newsletteru, obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. V této souvislosti zpracováváme následující údaje:

- E-mailová adresa
- Datum a čas

Účelem tohoto zpracování údajů je splnění zákonných požadavků, aby zařazení do distribučního seznamu newsletteru a zasílání newsletteru nebylo nežádoucí a abychom mohli poskytnout odpovídající důkaz.
Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro postup dvojitého přihlášení je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedeného účelu a zahrnují splnění zákonných požadavků a možnost prokázat registraci v případě jakýchkoli právních sporů.

Údaje budou vymazány, když se odhlásíte z odběru newsletteru nebo odvoláte svůj souhlas udělený v této souvislosti.

1.4 Technický chat (pouze německá verze)

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost využít živý chat s jedním z našich zaměstnanců jako informační a kontaktní kanál. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím technického chatu, získáváme a zpracováváme následující údaje

- Vaši roli (soukromý stavebník, komerční obchodník, prodejce, projektant/architekt), jakož i váš požadavek nebo dotaz a další dobrovolné informace, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:

- datum a čas živého chatu a samotnou zprávu.

Účelem tohoto zpracování údajů je zpracování vašeho dotazu a kontrola kvality našich odpovědí (řízení kvality).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedeného účelu zpracování údajů a zahrnují zodpovězení vašich dotazů. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz


Po 180 dnech se data automaticky vymažou.

Pro technickou realizaci našeho odborného chatu používáme live chat poskytovaný společností BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 Mnichov ("BT Germany"). Chat vyžaduje takzvané "cookies", což jsou soubory, které se ukládají ve vašem počítači a jsou potřebné k nastavení a udržování relace chatu. Nejsou používány k žádnému jinému účelu (např. analýza vašeho uživatelského chování). Informace vygenerované souborem cookie se přenášejí na servery BT Germany a ukládají se tam po dobu trvání relace.

1.5 Rychlá nápověda/Chatbot (pouze německá verze)

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost využít rychlou nápovědu jako informační a kontaktní kanál. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím rychlé nápovědy, obdržíme a zpracujeme následující údaje

- Váš požadavek nebo dotaz a další dobrovolné informace, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:

- datum a čas chatu a samotnou zprávu.

Účelem tohoto zpracování údajů je zpracování vašeho dotazu a kontrola kvality našich odpovědí (řízení kvality).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedeného účelu zpracování údajů a zahrnují zodpovězení vašich dotazů. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz


Po 180 dnech se data automaticky vymažou.

Pro technickou realizaci naší rychlé pomoci používáme Chatbot der knowhere GmbH. Chatbot vyžaduje takzvané "cookies", což jsou soubory, které se ukládají ve vašem počítači a jsou potřebné k nastavení a udržování relace chatu. Nejsou používány k žádným jiným účelům (např. analýza vašeho uživatelského chování). Informace vygenerované souborem cookie se přenášejí na servery knowhere a ukládají se tam po dobu trvání relace.

1.6 Youtube

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat různé soubory cookie do vašeho koncového zařízení nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem
Společnost YouTube může získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod. V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, nad kterými nemáme kontrolu.

Používáním služby Youtube a souvisejícím zpracováním vašich osobních údajů sledujeme účel atraktivní prezentace naší online nabídky tím, že vám umožňujeme sledovat videa přímo na našich webových stránkách. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do vašeho odvolání tím není dotčena.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.
https://policies.google.com/privacy?hl=de

1.7 Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Nelze vyloučit, že tyto informace budou společností Google Ireland Limited přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud jsou Mapy Google aktivovány, může společnost Google používat webové fonty Google pro účely jednotného zobrazení písma. Při vyvolání Map Google prohlížeč načte do mezipaměti prohlížeče požadovaná webová písma, aby se texty zobrazily.
a správně zobrazit písma. Pokud je aktivována služba Mapy Google, může společnost Google pro účely jednotného zobrazení písem používat webová písma Google.
Při vyvolání Map Google prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Používáním Map Google a souvisejícím zpracováním vašich osobních údajů sledujeme účel atraktivní prezentace naší online nabídky tím, že vám umožňujeme přístup k mapové službě přímo na našich webových stránkách a snadné nalezení míst uvedených na našich webových stránkách. Právním základem pro zpracování je váš udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do vašeho odvolání tím není dotčena.

Další informace o ochraně osobních údajů v Mapách Google naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de

1.8 Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na tyto webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, čas strávený návštěvníkem webové stránky na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Používáním Google reCaptcha a souvisejícím zpracováním vašich osobních údajů sledujeme účel ochrany naší online nabídky před zneužitím automatického špehování a SPAMu. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do vašeho odvolání tím není dotčena.

Další informace o ochraně osobních údajů Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de

1.9 Analytická služba AT Internet

Na našich webových stránkách používáme službu AT Internet analytics, kterou poskytuje společnost Applied Technologies Internet SAS (85 avenue Président JF Kennedy, 33700 Mérignac, Francie), abychom mohli měřit způsoby používání našich webových stránek. Pomocí značek vložených na našich webových stránkách lze umístit soubory cookie pro měření návštěvnosti. Informace generované souborem cookie o používání našich webových stránek jsou přenášeny na server společnosti AT-Internet.

Zpracovávají se tyto údaje
- Identifikační údaje: ID cookie, ID mobilního telefonu, IP adresa
- Typ použitého prohlížeče
- Počet zobrazených stránek
- přesná navigační cesta, kterou návštěvník na webu prochází.
- Čas strávený na stránce nebo na celém webu
- Další typy navigačních údajů

Účelem zpracování je analýza vašeho chování na našich webových stránkách za účelem lepší prezentace informací.
Právním základem pro zpracování je váš předem udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do vašeho odvolání tím není dotčena. Doba uložení údajů je 180 dní.

1.10 Nástroj pro e-mailový marketing Evalanche

Používáme e-mailový marketingový nástroj Evalanche. Poskytovatelem je SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (dále jen Evalanche). Pomocí služby Evalanche analyzujeme úspěšnost a dosah našich newsletterů (kampaní). Zejména vyhodnocujeme, zda jste newsletter otevřeli nebo jak jinak s ním pracujete. Za tímto účelem společnost Evalanche nastavuje a ukládá soubory cookie a webové majáky (např. malé grafické prvky nebo pixely), aby bylo možné provádět statistické průzkumy a aby bylo možné sestavit zájmové profily. To nám umožňuje sledovat, jak reagujete na jednotlivé newslettery od nás (např. zda jste newsletter otevřeli nebo zda jste provedli stažení).

Přitom zpracováváme následující údaje:

- E-mailová adresa
- Příjmení

Účelem tohoto zpracování je vyhodnotit a posoudit úspěšnost našich kampaní na zasílání newsletterů a tím neustále optimalizovat naši nabídku newsletterů.

Právním základem pro zpracování je váš udělený souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru v příslušném vydání newsletteru s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do vašeho odvolání tím není dotčena.

Údaje budou vymazány po 180 dnech nebo pokud svůj souhlas odvoláte.

1.11 Rezervace seminářů a akcí

Na našich webových stránkách (PCI Academy) nabízíme možnost rezervace seminářů a akcí. Při rezervaci jsou nám předány následující údaje zadané do vstupní masky:

- Údaje o adrese a faktuře
- Pozdrav, jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město), e-mailová adresa, firma a rezervovaná akce (název, datum, místo).
- Údaje o účastnících
- Počet účastníků
- Pozdrav, jméno a příjmení všech účastníků

Kromě toho se při rezervaci zpracovávají další platební údaje (náklady na účastníka, celkové náklady) a následující údaje:

- Datum a čas rezervace.

Účelem zpracování těchto údajů je zpracování vaší rezervace, poskytnutí vámi objednaného semináře/akce.
a splnit příslušnou smlouvu.

Právním základem pro zpracování vašich údajů v souvislosti s rezervací seminářů a akcí je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Údaje budou uchovávány až do úplného ukončení smlouvy a do uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva.

2. Jak používáme soubory cookie na našich webových stránkách?

2.1 Soubory cookie jsou malé soubory, které mohou webové stránky ukládat do vašeho zařízení. Když navštívíte naše webové stránky, informujeme vás o tom, jak soubory cookie používáme, prostřednictvím banneru se soubory cookie. Banner souborů cookie a webové stránky rozlišují příslušné soubory cookie podle jejich typu a poskytují souhlas v případech, kdy to vyžaduje zákon. Soubory cookie, které vyžadují souhlas, jsou na našich webových stránkách zakázány, dokud neudělíte svůj předchozí a výslovný souhlas.

Některé soubory cookie jsou vždy povoleny, protože jsou nezbytné pro provoz a fungování webových stránek. Právním základem pro tyto soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (náš oprávněný zájem na řádném fungování webových stránek). Nejste proto žádáni o udělení souhlasu s aktivací těchto souborů cookie.

Další soubory cookie, jako jsou analytické soubory cookie nebo soubory cookie pro měření výkonu, se používají ke shromažďování informací o tom, jak s našimi webovými stránkami pracujete, a umožňují nám vás rozpoznat. Tyto informace používáme k optimalizaci a přizpůsobení vaší navigace, jakož i k analýze a měření návštěvníků, a to jak na těchto webových stránkách, tak v jiných médiích. Náš banner se soubory cookie vám nabízí možnost udělit nebo odmítnout souhlas s aktivací těchto souborů cookie v každém jednotlivém případě, jakož i kdykoli odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna (viz také odstavec 2.2). Kromě toho zde můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Právním základem pro tyto soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud odmítnete a nesouhlasíte s používáním souborů cookie pro jiné účely než pro fungování těchto webových stránek, nebudou vaše údaje při návštěvě těchto webových stránek zpracovávány pro žádné jiné účely.

2.2 Nabízíme vám také možnost upravit nastavení souborů cookie přímo prostřednictvím našeho nástroje pro správu souborů cookie:
https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
Pokud chcete také změnit nastavení prohlížeče tak, aby odmítal nebo mazal soubory cookie, podívejte se do sekce Nápověda a podpora svého prohlížeče, kde najdete pokyny k blokování nebo mazání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie odstraníte nebo odmítnete, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek, včetně některých personalizovaných funkcí.

2.3 Následující soubory cookie jsou technicky naprosto nezbytné pro hladký provoz našich webových stránek:

ID relace systému Joomla (Frontend)
Klíč: Hash o délce 32 znaků
Hodnota: Hash o délce 32 znaků
Použití: php session pro návštěvníky webových stránek (frontend)
Umístění úložiště: cookie 1. strany
Doba uložení: Do konce relace prohlížeče

ID relace systému Joomla (Backend)
Klíč: Hash o délce 32 znaků
Hodnota: Hash o délce 32 znaků
Použití: php session pro správce (backend)
Umístění úložiště: cookie 1. strany
Doba uložení: Do konce relace prohlížeče nebo ručního odhlášení z backendu.

2.4 Používáme následující soubory cookie, pokud jste s jejich použitím souhlasili:

Seznam sledování
Klíč: seznam poznámek
Hodnota: ID uložených dokumentů oddělená čárkou.
Použití: Uložení dokumentů přidaných do seznamu sledovaných jako ID.
Umístění úložiště: Místní úložiště
Doba uložení: Do ručního vymazání seznamu sledovaných osob uživatelem.

Srovnání produktů
Klíč: compare-products
Hodnota: uložené ID produktu, oddělené čárkou.
Použití: Uložení produktů přidaných do porovnání produktů jako ID.
Umístění úložiště: Úložiště relací
Doba uložení: Do konce relace prohlížeče

Formulář pro chat: Uživatelský vstup
Klíč: pci.bt.chat-settings
Hodnota: pole JSON s informacemi z formuláře chatu (targetGroup, InitialMessage, příjmení, jméno, e-mail, privacyPolicyConfirmation).
Použití: Přenos uživatelských údajů do chatovacího systému BT.
Umístění úložiště: Úložiště relací
Doba uložení: Do konce relace prohlížeče

Otevřít nastavení souborů cookie

2.5 Zavedené technologie

reCAPTCHA

Popis služby

Jedná se o službu, která kontroluje, zda zadávání dat provádí člověk, nebo automatický program.

Zpracovatelská společnost
Google Ireland Limited
Budova Google Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajů
Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.
Ochrana botů
Prevence spamu
Odhalování podvodů

Použité technologie
Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.
Skripty

Shromážděné údaje
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.
Jazyk prohlížeče
Zásuvné moduly prohlížeče
Klikněte na cestu
Datum a čas návštěvy
IP adresa
Chování uživatelů
Čas strávený na stránce
Vstup od uživatele
Informace o jednotce
Pohyby myši
Zeměpisná poloha
Systém pohonu zařízení

Právní základ
Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující
Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR

Místo zpracování
Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie

Doba uchovávání
Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.
Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely zpracování nezbytné.

Poskytování informací třetím zemím
Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.
Spojené státy americké
Singapur
Tchaj-wan
Chile

Příjemce údajů
Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.
Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ireland Limited

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informace o paměti
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 5 měsíců, 27 dní

Uložené informace
Název: _GRECAPTCHA; Tento soubor cookie je nastaven tak, aby umožnil společnosti Google poskytovat analýzu rizik aktivit pozorovaných pomocí Google reCAPTCHA; Typ: cookie; Doba trvání: 5 měsíců, 27 dní; Doména: google.com;


Správa značek Tealium iQ

Popis služby
Jedná se o službu správy značek. Pomocí služby Tealium iQ jsou měřicí pixely (tagy) třetích stran centrálně spravovány, řízeny a načítány. To umožňuje řídit rozhodování o shromažďování údajů poskytovateli třetích stran a souborů cookie. Pro aktivaci této funkce je nastaven soubor cookie s názvem utag_main. Systém správy značek je pro poskytování služby nezbytný, a proto jej nelze zakázat.


Zpracovatelská společnost
Tealium Inc.
11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, Spojené státy americké


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů
Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.
Správa značek a skriptů na této stránce


Použité technologie
Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.
Soubory cookie


Shromážděné údaje
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.
Agregovaná data pro spouštění značek
Doba a trvání návštěvy webových stránek


Právní základ
Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující
Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR


Doba uchovávání
Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Doba trvání souboru cookie je 12 měsíců.


Příjemce údajů
Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.
Tealium Inc.

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://tealium.com/privacy-policy/

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://tealium.com/cookie-policy/


Platforma pro správu souhlasů Usercentrics

Popis služby
Jedná se o službu správy souhlasů. Na webových stránkách je společnost Usercentrics GmbH používána jako zpracovatel pro účely správy souhlasů.


Zpracovatelská společnost
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů
Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.
Dodržování zákonných povinností
Uložení souhlasu


Použité technologie
Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.
Místní úložiště
Pixel


Shromážděné údaje
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.
Opt-in a opt-out údaje
Adresa URL odkazujícího subjektu
Uživatelský agent
Uživatelská nastavení
ID souhlasu
Datum souhlasu
Typ souhlasu
Verze šablony
Jazyk banneru
IP adresa


Právní základ
Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující
Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR


Místo zpracování
Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání
Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.
Údaje o souhlasu (udělený souhlas a jeho odvolání) se uchovávají po dobu jednoho roku. Poté budou údaje okamžitě vymazány.


Příjemce údajů
Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.
Usercentrics GmbH


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://usercentrics.com/privacy-policy/


Flockler

Popis služby
Jedná se o sociální agregátor a nástroj pro tvorbu sociálních webových stránek. Umožňoval uživatelům shromažďovat, analyzovat a zobrazovat uživatelský sociální obsah na svých službách.


Zpracovatelská společnost
Flockler Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finsko


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů
Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.
Optimalizace


Použité technologie
Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.
Soubor protokolu


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

IP adresa


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Spojené státy americké


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Flockler Oy


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://flockler.com/privacy-policy


Mapy Google

Popis služby

Jedná se o integrovanou mapovou službu.


Zpracovatelská společnost

Google Ireland Limited

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Irsko


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Zobrazit karty


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

API


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Datum a čas návštěvy
Informace o poloze
IP adresa
ADRESA URL
Údaje o použití
Vyhledávací podmínky
Zeměpisná poloha


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřeba.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Spojené státy americké
Singapur
Tchaj-wan
Chile


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc.


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Kliknutím sem zrušíte registraci na všech doménách zpracovatelské společnosti.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/


Uložené informace

Název: JSESSIONID; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: BrowserId; Typ: web;
Název: rc::d-15#; Typ: web;
Název: rc::b; Typ: web;
Název: rc::a; Typ: web;
Název: rc::c; Typ: web;
Název: rc::e; Typ: web;
Název: AEC; Typ: cookie; Doba trvání: - ;


HubSpot

Popis služby

Jedná se o služby v oblasti marketingu, správy obsahu, webové analytiky a optimalizace pro vyhledávače.


Zpracovatelská společnost

HubSpot, Inc.

25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Spojené státy americké


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Marketing
Statistiky
Analýza
Optimalizace


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Souhrnné použití
Typ prohlížeče
Identifikátor jednotky
Model zařízení
Systém pohonu zařízení
Název domény
Zobrazené soubory
Frekvence používání mobilní aplikace
Zeměpisná poloha
Poskytovatel internetových služeb
IP adresa
Doba trvání návštěvy stránky
Informace o mobilní aplikaci
Verze operačního systému
Údaje o výkonu
Adresa URL odkazujícího subjektu
Čas přístupu nebo vyhledání
Odkud byla aplikace stažena
Údaje o kliknutí
Události, ke kterým dochází v rámci aplikace
Navigační informace
Zobrazené stránky


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie, Spojené státy americké


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřeba.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Spojené státy americké


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Poskytovatelé služeb
Partneři Hubspot


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy


Informace o paměti
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 1 rok, 1 měsíc


Uložené informace

Název: _hssc; Slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto informace pomáhají zlepšovat webové stránky; Typ: cookie; Doba trvání: Relace;
Název: _hssrc; Slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto informace pomáhají zlepšovat webové stránky; Typ: cookie; Doba trvání: Relace;
Název: _hstc; Slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto informace pomáhají zlepšovat webové stránky; Typ: cookie; Doba trvání: 1 rok, 1 měsíc;


LinkedIn Insight Tag

Popis služby

Jedná se o službu sledování konverzí a retargetingu.


Zpracovatelská společnost

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Irsko


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Marketing
Retargeting
Analýza


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie
Pixel


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Informace o jednotce
IP adresa
Adresa URL odkazujícího subjektu
Časové razítko
Informace o prohlížeči


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Singapur,Evropská unie,Spojené státy americké


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Po 90 dnech jsou data smazána.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Singapur
Spojené státy americké


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

LinkedIn Ireland Unlimited Company


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com


Kliknutím sem zrušíte registraci na všech doménách zpracovatelské společnosti.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com


Informace o paměti
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 6 měsíců


Uložené informace

Název: li_sugr; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: UserMatchHistory; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: lidc; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: li_gc; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: ln_or; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: long; Typ: web;
Název: bscookie; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: AnalyticsSyncHistory; Typ: cookie; Doba trvání: - ;
Název: bcookie; Typ: cookie; Doba trvání: - ;


Matomo

Popis služby

Matomo je analytická služba s otevřeným zdrojovým kódem, kterou používáme ke shromažďování anonymizovaných statistik o našich návštěvnících za účelem vylepšení webových stránek.


Zpracovatelská společnost

PCI Augsburg GmbH

Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Statistiky
Webová analýza


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Jazyk prohlížeče
Operační systém
Typ zařízení
Značka zařízení
Model zařízení
Rozlišení obrazovky
Datum a čas přístupu
Navštívené stránky a jejich pořadí
Průměrná doba nabíjení
Země původu
IP adresa (zkrácená na tři oktety)


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Německo


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Data se ukládají, dokud již nejsou potřeba ke zpracování.


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

zwetschke GmbH & Co KG, Proviantbachstraße 1 ½, 86153 Augsburg, DE


moin

Popis služby

Jedná se o službu chatbot.


Zpracovatelská společnost

knowhere GmbH

Steinhöft 9, 20459 Hamburk, Německo


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

poskytovat služby
Komunikace


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Historie komunikace


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřeba.


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

knowhere GmbH


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://www.iubenda.com/privacy-policy/59451072/legal?ifr=true&height=635&newmarkup=no


Seznam

Popis služby

Jedná se o český internetový portál s vyhledávačem.


Zpracovatelská společnost

Seznam.cz, a.s.

Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Reklama na značku
Zobrazit reklamu
Nativní reklama


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

IP adresa
Časové razítko
ID zpětného cílení
ID článku
Adresy URL
Typ stránky


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Data se ukládají až na 540 dní.


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Seznam.cz, a.s.


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/


Kliknutím sem zrušíte registraci na všech doménách zpracovatelské společnosti.
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/


Vimeo

Popis služby

Jedná se o službu pro prohlížení videoobsahu.


Zpracovatelská společnost

Vimeo LLC

555 West 18th Street, New York, New York 10011, Spojené státy americké


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Zobrazit videa


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Informace o prohlížeči
Jazyk prohlížeče
Typ prohlížeče
Informace o souborech cookie
Informace o jednotce
Systém pohonu zařízení
Informace ze zdrojů třetích stran
IP adresa
Navštívené stránky
Adresa URL odkazujícího subjektu
Informace, které uživatelé poskytují na webu
Vyhledávací dotazy
Zeměpisná poloha
Respektovaný obsah


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Spojené státy americké


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřeba.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Spojené státy americké


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Vimeo LLC


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://vimeo.com/privacy


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://vimeo.com/cookie_policy


Kliknutím sem zrušíte registraci na všech doménách zpracovatelské společnosti.
https://vimeo.com/cookie_policy


Informace o paměti
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 2 roky


Uložené informace

Název: muxData; Tento soubor cookie se používá ve spojení s přehrávačem videa. Pokud je návštěvník při sledování videoobsahu přerušen, soubor cookie si pamatuje, odkud se má video spustit, když návštěvník video znovu načte; Typ: cookie; Doba trvání: relace; Doména: vimeo.com;
Název: has_loggend_in; Ukazatel toho, zda se návštěvník někdy přihlásil; Typ: cookie; Doba trvání: relace; Doména: vimeo.com;
Název: vuid; Registruje jedinečné ID používané službou Vimeo; Typ: cookie; Doba trvání: 2 roky; Doména: vimeo.com;
Název: player; Ukládá nastavení uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo; Typ: cookie; Doba trvání: 1 rok; Doména: vimeo.com;
Název: is_logged_in; Nastavuje se po prvním nahrání uživatelem; Typ: cookie; Doba trvání: relace; Doména: vimeo.com;


XiTi

Popis služby

Jedná se o službu webové analýzy.


Zpracovatelská společnost

AT Internet

85 avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac, Francie


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Analýza
Zprávy
Optimalizace


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie
Místní úložiště


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

IP adresa
ID souboru cookie
Jedinečný identifikátor pro mobilní zařízení
Zeměpisná poloha
Typ prohlížeče
Počet navštívených webových stránek
Klikněte na cestu
Položky přidané do nákupního košíku
Aktivita nákupního košíku celé webové stránky


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřebné.


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

AT Internet


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://www.atinternet.com/de/unternehmen/datenschutz/


Video na YouTube

Popis služby

Jedná se o službu přehrávače videa. Uživatel ji může používat ke sledování, sdílení, komentování a nahrávání videí.


Zpracovatelská společnost

Google Ireland Limited

Budova Google Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko


Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Účel údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.

Zobrazit videa


Použité technologie

Tento seznam obsahuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování dat. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.

Soubory cookie (pokud není aktivován režim "Zvýšená ochrana osobních údajů").


Shromážděné údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

Informace o jednotce
IP adresa
Adresa URL odkazujícího subjektu
Prohlížená videa


Právní základ

Požadovaným právním základem pro zpracování údajů je následující

Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR


Místo zpracování

Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

Evropská unie


Doba uchovávání

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřeba.


Poskytování informací třetím zemím

Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakoukoli možnost nápravy. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou údaje předávány. Další informace o bezpečnostních zárukách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele webových stránek nebo se obraťte přímo na poskytovatele webových stránek.

Celosvětově


Příjemce údajů

Příjemci shromážděných údajů jsou uvedeni níže.

Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ireland Limited


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/privacy?hl=en


Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Kliknutím sem zrušíte registraci na všech doménách zpracovatelské společnosti.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/


Informace o paměti
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 8 měsíců


Uložené informace

Název: __sak; Slouží k ukládání informací o preferencích návštěvníka týkajících se videa; Typ: web;
Název: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; Slouží k uložení uživatelských nastavení při načítání videa Youtube integrovaného na jiných webových stránkách; Typ: web;
Název: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable; Slouží k určení optimální kvality videa na základě nastavení zařízení a sítě návštěvníka; Typ: web;
Název: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name; Slouží k uložení uživatelských předvoleb přehrávače videa pomocí vloženého videa YouTube; Typ: web;
Název: YEC; Slouží k uložení uživatelských preferencí přehrávače videa pomocí vloženého videa YouTube; Typ: soubor cookie; Doba trvání: 1 rok, 1 měsíc;
Název: CONSENT; Slouží ke zjištění, zda návštěvník souhlasil s marketingovou kategorií v banneru cookie; Typ: cookie; Doba trvání: 2 roky;
Název: DEVICE_INFO; Slouží ke sledování interakce uživatele s vloženým obsahem; Typ: cookie; Doba trvání: 5 měsíců, 26 dní;
Název: remote_sid; Používá se pro implementaci a funkčnost video obsahu YouTube na webových stránkách; Typ: cookie; Doba trvání: Relace;
Název: test_cookie; Jedná se o test oprávnění k nastavení souborů cookie v prohlížeči uživatele; Typ: cookie; Doba trvání: 1 den;
Název: VISITOR_INFO1_LIVE; Slouží k měření šířky pásma uživatelů, aby se určilo, zda se jim zobrazí nové nebo staré rozhraní přehrávače; Typ: cookie; Doba trvání: 6 měsíců;
Název: YSC; Tento soubor je nastaven službou YouTube video na stránkách s vloženými videi YouTube; Typ: soubor cookie; Doba trvání: Relace;
Název: PREF; Slouží k ukládání informací, jako je vaše preferovaná konfigurace stránky a nastavení přehrávání, například explicitní možnosti automatického přehrávání, náhodný mix a velikost přehrávače; Typ: cookie; Doba trvání: 8 měsíců;
Název: pm_sess; Slouží k udržování relace prohlížení; Typ: cookie; Doba trvání: 30 minut;
Název: CGIC; Slouží k poskytování výsledků vyhledávání pomocí automatického doplňování vyhledávacích dotazů na základě počátečního zadání uživatele; Typ: soubor cookie; Doba trvání: 6 měsíců;
Název: UULE; Slouží k určení zeměpisné polohy uživatele; Typ: cookie; Doba trvání: 6 hodin;

3. kterým příjemcům předáváme vaše údaje?

Osobní údaje uvedené v bodech 1.1 až 1.2 a 1.5 až 1.9 předáváme našemu poskytovateli hostingu se sídlem v Evropské unii.
zwetschke:
WallCloud GmbH
Vedoucí partner: Oliver Schlag
Königsteiner Strasse 29
61381 Friedrichsdorf.

Tento zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě našich pokynů a zpracování probíhá naším jménem.

Osobní údaje uvedené v bodech 1.3 a 1.11 předáváme našemu poskytovateli newsletteru SC-Networks GmbH se sídlem v Německu. Tento zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě našich pokynů a zpracování probíhá naším jménem.

Příjemcem osobních údajů uvedených v bodě 1.4 je BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 Mnichov.

Ve všech případech mohou být příjemci údajů na požádání také vládní agentury, pokud jsou splněny zákonné požadavky pro jejich zveřejnění.

4. jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně revidována v souladu s technologickým vývojem.

5. jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

Právo na informace: Máte právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme.

Právo na opravu: Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu.

Právo na výmaz: V určitých případech můžete požádat o výmaz svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování: Toto právo zahrnuje omezení použití nebo způsobu použití. Toto právo je omezeno na konkrétní případy a existuje zejména tehdy, pokud: (a) přesnost údajů je po dobu přezkumu zpochybněna, (b) zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti výmazu, (c) údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud je zpracování omezeno, můžeme údaje nadále uchovávat, ale nepoužívat je.

Právo na přenositelnost údajů: Toto právo znamená, že vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, přeneseme, pokud je to technicky možné, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely.

Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR nebo za účelem přímého marketingu.

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Uplatnění těchto práv je pro vás bezplatné.

Chcete-li uplatnit svá práva, podat stížnost nebo jakýkoli jiný dotaz, kontaktujte nás e-mailem nebo nám napište na kontaktní údaje uvedené výše v části 1. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených před oddílem 1.

Právo na stížnost: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, můžete podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (s využitím kontaktních údajů uvedených výše v bodě 1).

6. automatizované individuální rozhodování včetně profilování

V souvislosti s poskytováním a používáním našich webových stránek nedochází k automatizovanému rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Stav: červenec 2022
Kontakt