Společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. má velkou radost z vaší návštěvy našich webových stránek a chtěli bychom vám poděkovat za váš zájem o naši společnost. Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně.

Kdo je správce údajů a kontakt pro ochranu osobních údajů?
Správcem údajů je:

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 CHRUDIM

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáše Chmelíka na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo příslušného dozorčího orgánu, zejména v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení.

Případně se můžete obrátit na dozorčí úřad naší místní příslušnosti:

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Na následujících řádcích bychom vás chtěli podrobně seznámit s informacemi o tom:

Jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, za jakými účely je shromažďujeme a jaký je právní základ pro jejich zpracovávání
Jak používáme soubory cookie
Komu můžeme vaše osobní údaje předat
Jak vaše osobní údaje chráníme
Vaše práva týkající se zpracovávání vašich osobních údajů
Ochrana osobních údajů nezletilých
1. Jaké osobní údaje společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek? 

(1)   Během vaší návštěvy našich webových stránek, aniž byste nás kontaktovali, nebo se do nich přihlašovali, váš prohlížeč automaticky předává následující informace našemu serveru:

-         IP adresu vašeho počítače
-         informace o vašem prohlížeči
-         webovou stránku, na níž jste byli, než jste se dostali na naše webové stránky
-         požadované URL nebo soubor
-         datum a čas vaší návštěvy
-         objem předávaných údajů
-         informace o stavu, např. chybové zprávy

(2)   Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, obdržíme tyto informace:

-         vaši e-mailovou adresu a další informace, které poskytujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře
-         datum a čas vaší zprávy

(3)   Naše webová stránka nabízí možnost přihlásit se bezplatně k odběru elektronického newsletteru zasílaného na e-mailovou adresu. Obsahem newsletteru jsou odborné informace o produktech, akcích a pozvánky na různé akce. Jestliže se uživatel zaregistruje k odběru newsletteru, budou nám předány údaje zjišťované v přihlašovací masce:

-        oslovení
-        jméno
-        příjmení
-        e-mailová adresa

Níže jsou uvedeny údaje, které jsou v rámci celého procesu registrace za účelem odebírání newsletteru zjišťovány navíc jako dobrovolně poskytované údaje:

-        firma
-        oddělení/profese
-        adresa
-        Telefon
-        fax
-        typ uživatele (prodejce, zpracovatel, projektant/architekt, soukromý investor, veřejné zařízení, ostatní)
-        hlavní záliby

Níže jsou uvedeny údaje, které jsou předávány společně s registrací k odběru newsletteru:

-        IP adresa používaného zařízení
-        datum a čas registrace

(4)   Naše webová stránka umožňuje zaregistrovat se vlastními osobními údaji a vytvořit si uživatelský profil, a to s cílem mít díky tomu možnost využívat dodatečné bezplatné služby. Údaje se zadávají prostřednictvím přihlašovací masky. Údaje jsou předávány nám a u nás ukládány.
Níže jsou uvedeny osobní údaje, které jsou zjišťovány při registraci na naší webové stránce:

-        oslovení
-        jméno
-        příjmení
-        adresa
-        e-mailová adresa
-        Telefon
-        skupina uživatelů (prodejce, zpracovatel, projektant/architekt, soukromá osoba, ostatní)

Níže jsou uvedeny údaje, které jsou zjišťovány navíc jako dobrovolně poskytované údaje při založení profilu na této webové stránce:

-        fax
-        firma
-        právní forma
-        váš prodejce
-        číslo zákazníka
-        číslo v obchodním rejstříku
-        DIČ
-        stát
-        jazyk

Níže jsou uvedeny údaje, které nám jsou předávány společně při založení profilu na této webové stránce:

-        IP adresa používaného zařízení
-        datum a čas registrace

2. V jakém rozsahu a pro jaké účely společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. tyto údaje zpracovává?

(1)   Kdy navštívíte naše webové stránky, použijeme vaši IP adresu a další údaje, které váš prohlížeč automaticky předává našemu serveru (viz Oddíl 1 (1)), aby:

a)      odeslal požadovaný obsah na váš prohlížeč. Tímto způsobem ukládáme úplnou IP adresu jen v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám dodali požadovaný obsah.

b)      poslal IP adresu poskytovateli služeb, aby zmapoval vaši veřejnou IP adresu s informacemi souvisejícími se společností a odvětvím (žádné osobní informace). Tyto informace související se společností a odvětvím budou zpracovány do našeho systému měření webových stránek. V tomto kroku zpracování není vaše IP adresa v žádném okamžiku uložena u našeho poskytovatele služeb, ani v našem systému.

c)      nás chránil před útoky a zabezpečil řádný provoz našich webových stránek. Tímto způsobem ukládáme zmíněné údaje přechodně a s omezeným přístupem na maximální dobu 180 dnů. Toto období může být prodlouženo, a to v rozsahu nutném pro trestní stíhání útoků a incidentů.

PCI  bude vyšetřovat uživatele IP adresy pouze v případě nezákonného útoku.

(2)   Ukládáme IP adresu vašeho počítače po odstranění poslední oktet IP adresy, tj. anonymně, kvůli měření návštěv webových stránek, což nám umožňuje zlepšovat naše webové stránky. Odstraníme poslední oktet IP adresy ihned po shromáždění údajů. Proto neshromažďujeme osobní údaje o vašem používání našich webových stránek.

(3)   Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, používáme údaje podle oddílu 1 (2), abychom reagovali a případně vyhověli vašemu požadavku. Tyto údaje ukládáme v rozsahu nezbytném pro zodpovězení nebo vyhovění vašemu požadavku.

(4)   K doručení newsletteru bude použita uvedená e-mailová adresa uživatele po jeho registraci k odběru newsletteru. Ostatní osobní údaje, které jsou shromažďovány během procesu registrace, slouží k zamezení zneužití údajů a k ochraně používané e-mailové adresy.

(5)   Registrace slouží k přípravě a realizaci procesů v rámci uzavírání smluv a vystavování faktur, v nichž subjekt údajů vystupuje jako jedna ze smluvních stran.
Uživatelé se musí dodatečně zaregistrovat, aby mohli požadovat určité obsahy a služby.

3. Musíte poskytnout údaje? Jste oprávněni podat námitky se zpracováním?

Když navštěvujete naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky předává informace našemu serveru podle Oddílu 1 (1). Můžete se rozhodnout tyto údaje předat. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni vám dodat požadovaný obsah.

Nejste povinni nás nechat používat vaše anonymizované údaje pro měření návštěv webových stránek. Rovněž nejste povinni nás nechat používat vaši IP adresu pro mapování s informacemi vaší společnosti nebo odvětví.

Můžete vyjádřit námitky proti takovému zpracovávání vašich anonymizovaných údajů kliknutím na následující tlačítko

Modify Privacy Options

Takové námitky nemají žádné důsledky. Můžete i nadále používat naše webové stránky.

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, můžete se rozhodnout předat údaje podle Oddílu 1 (2). Případně označíme povinná pole v kontaktním formuláři. Bez poskytnutí požadovaných údajů nám můžete zabránit v tom, abychom vám odpověděli a důkladně vyhověli vaší žádosti.

Proti použití vašich osobních údajů můžete kdykoliv vznést námitku oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4. Jaký je právní základ pro zpracování? 

Právní základ pro zpracování podle Oddílu 2 je bod (f) článku 6 (1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněné zájmy jsou určeny účely popsanými v Oddílu 2.

5. Jakým příjemcům předáváme vaše údaje? 

Údaje uvedené v Oddílu 1 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii pro účely uvedené v Oddílu 2. Tito zpracovatelé údajů zpracovávají osobní údaje jen na základě našich pokynů a zpracování se uskutečňuje naším jménem. Nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí země.

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. zavedla technická a organizační opatření pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti na ochranu vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné změně, zničení, ztrátě či neoprávněnému zveřejnění. Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

7. Používáme na našich webových stránkách soubory cookie? 

Budeme vás informovat o používání souborů cookie na našem cookie poutači, když navštívíte naše webové stránky. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Chtěli bychom vás informovat o souborech cookie, které používáme, a jak můžete soubory cookie zamítnout.

1.    Níže uvedené soubory cookies jsou důležité pro bezproblémové fungování a pro určité služby naší webové stránky:SessionPersistence
(PHPSESSID)


Tyto soubory cookies nám umožňují ukládat nastavení, která jste si zvolili během své návštěvy na naší webové stránce.
Jsou smazány, jakmile vymažete vyrovnávací paměť svého prohlížeče nebo zavřete svůj prohlížeč.
SessionConsent
(Cookie Disclaimer)


Tento soubor cookie ukládá informaci, že souhlasíte s používáním souborů cookies na naší webové stránce.
Je smazán, jakmile vymažete vyrovnávací paměť svého prohlížeče, nebo jeden rok po vaší návštěvě webové stránky.
customerType


Tento soubor cookie ukládá informaci o vámi zadaných uživatelských údajích v live chatu.
Je smazán, jakmile vymažete vyrovnávací paměť svého prohlížeče nebo zavřete svůj prohlížeč.
fe_typo_user


Tento soubor cookie ukládá informaci o vašem profilu po vašem přihlášení / po vaší registraci na domovské stránce.
Je smazán, jakmile vymažete vyrovnávací paměť svého prohlížeče nebo zavřete svůj prohlížeč.
2.    Pomocí níže uvedených souborů cookies měříme použití naší webové stránky:WT_FPC


Webtrends zaznamenává použití webu návštěvníky prostřednictvím primární domény a všech subdomén. Děje se tak uložením souboru First Party Cookie (cookie první strany) na primární doméně způsobem, který umožňuje, aby mohl být tento soubor cookie přečten i subdoménami.
2 roky po návštěvě naší stránky
__utma


Tento soubor cookie nám umožňuje vidět, kolik návštěvníků a jak často přichází na domovskou stránku.
2 roky po návštěvě naší stránky
__utmb


Tento soubor cookie umí zaznamenat, že se nějaká stránka zavírá, a používá se společně se souborem __utmc s cílem změřit, jak dlouho si návštěvníci prohlížejí naše jednotlivé stránky
30 minut po návštěvě stránky.
__utmc


Tento soubor cookie umí zaznamenat, že se nějaká stránka zavírá, a používá se společně se souborem __utmb s cílem změřit, jak dlouho si návštěvníci prohlížejí naše stránky
Je smazán, jakmile vymažete vyrovnávací paměť svého prohlížeče nebo zavřete svůj prohlížeč
__utmt


Tento soubor cookie se používá s cílem snížit míru dotazování.
10 minut po první návštěvě stránky, resp. 10 minut po posledním předání údajů
__utmz


Sleduje, jak návštěvníci naši stránku našli, jestli k nám přišli například přes vyhledávání nebo odkaz z jiné webové stránky nebo jestli zadali přímo naši webovou stránku. Ukazuje rovněž řadu stránek, které návštěvníci vyvolávají.
6 měsíců po návštěvě naší stránky
utag_main


Tealium Tag Management ukládá soubor cookie utag_main. Tento soubor cookie zaznamenává s pomocí několika hodnot anonymně session uživatele, jako třeba s identifikátorem uživatele pro danou session a unixová epocha/časová značka. 
1 rok po návštěvě naší stránkyNastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat podle toho, jak si přejete, a rozhodnout tak o tom, které soubory cookies chcete povolit a které naopak zamítnout. Upozorňujeme vás však na to, že se v takovém případě může stát, že už nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky, nepovolíte-li použití souborů cookies, které jsou uvedeny pod bodem 7.1.

8. Použití nástrojů webové analýzy

8.1 Google™ Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“).

Google Analytics používá soubory cookies. Informace získávané prostřednictvím tohoto souboru cookie o vašem použití naší webové stránky jsou předávány na některý server společnosti Google, které se nacházejí převážně v USA, a tam ukládány. Upozorňujeme vás na to, že na naší webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo možné zaručit anonymizované získávání IP adres (tzv. IP masking). Díky tomu dochází bezprostředně a v dočasné paměti ke zkrácení IP adresy, je-li tato předávána do sítě sběru údajů služby Google Analytics.

Z našeho pověření používá společnost Google informace získané těmito soubory cookies k tomu, aby vyhodnotila vaše použití naší webové stránky, sestavila reporty o použití naší webové stránky a poskytla další služby spojené s použitím naší webové stránky a obecným použitím internetu. (Zkrácenou) IP adresu společnost Google nespojuje s jinými údaji. Kromě výše uvedeného nastavení prohlížeče můžete zpracování svých osobních údajů společností Google zabránit také tím, že si na níže uvedeném odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče:

·        http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k add-on prohlížeče anebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, chcete-li do budoucna zabránit sběru informací službou Google Analytics na této webové stránce. Na vaše zařízení přitom bude uložen soubor opt-out cookie, který zabrání budoucímu získávání vašich osobních údajů při návštěvě této webové stránky. Pokud tento soubor cookie vymažete, pak budete muset znovu kliknout na tento odkaz. Bližší informace o tom najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de https://www.google.de/intl/de/policies/ nebo na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů).

8.2 Webová analýza Webtrends

Pomocí souborů cookies shromažďuje nástroj analýzy Webtrends anonymizované informace o tom, jak jsou naše webové stránky používány. Jimi získané informace nám pomáhají uzpůsobovat naši příslušnou webovou stránku nepřetržitě tak, aby odpovídala potřebám našich návštěvníků. Soubor cookie nástroje Webtrends shromažďuje informace v anonymizované podobě a poskytuje mimo jiné výpovědi o tom, kolik osob navštěvuje naši stránku, z kterých stránek k nám tito návštěvníci přišli a které stránky vyvolaly. Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby Webtrends.www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

9. Zapojení služby Google Maps

(1) Tato webová stránka používá nabídku služby Google Maps. Díky tomu vám mohou být zobrazeny interaktivní mapy přímo na této webové stránce, což vám umožňuje pohodlnější použití funkce map.

(2) Prostřednictvím návštěvy na webové stránce získává společnost Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou podstránku této webové stránky. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené pod bodem 3. tohoto prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, jestli společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo jestli žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni u společnosti Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby probíhalo takové přiřazování k vašemu profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely marketingu, průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení své webové stránky tak, aby odpovídala konkrétním potřebám uživatelů. Takové vyhodnocování probíhá zejména (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování reklamy odpovídající potřebám uživatele a s cílem informovat jiné uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na této webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se za účelem výkonu tohoto práva musíte obrátit na společnost Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele služeb. Tam najdete rovněž další informace o vašich právech v této věci a možnostech nastavení ochrany vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podrobil se štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Zapojení služby Google Fonts

Tato stránka používá kvůli jednotnému znázornění typů písem tak zvanou službu Web Fonts, jejímž poskytovatelem je společnost Google. Při vyvolání jakékoli stránky nahrává váš prohlížeč požadované webové fonty do své vyrovnávací paměti s cílem zobrazit správně texty a typy písma. Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Prostřednictvím toho získává společnost Google informaci o tom, že vaší IP adresou byla vyvolána naše webová stránka. Služba Web Fonts od společnosti Google je používána v zájmu jednotného a atraktivního znázornění naší onlinové nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje službu Web Fonts, použije váš počítač standardní písmo. Další informace o službě Web Fonts od společnosti Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Youtube

Tato internetová stránka obsahuje minimálně jeden plugin od společnosti YouTube, která patří společnosti Google Inc., se sídlem v San Bruno/Kalifornie, USA. Pokud navštívíte stránky s naší prezencí na webu vybavené pluginem od YouTube, bude navázáno spojení se servery společnosti YouTube. Přitom bude serveru společnosti YouTube sděleno, kterou speciální stránku naší prezence na webu jste navštívili. Pokud byste byli navíc přihlášeni ve svém účtu YouTube, umožnilo by to společnosti YouTube přiřadit vaše chování při surfování po internetu přímo k vašemu osobnímu profilu. Této možnosti přiřazení můžete zabránit tím, že se předtím ze svého účtu odhlásíte. Další informace o shromažďování a použití vašich údajů společností YouTube najdete v její informaci o ochraně osobních údajů uvedené na stránce www.youtube.com.

12. Jaká práva máte?

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva včetně práva na žádost o kopii osobních informací, které o vás máme, pokud ji od nás písemně vyžádáte:

12.1. Právo na přístup: právo na získání přístupu k vašim informacím (pokud je zpracováváme) a určitým dalším informacím (jako např. těm poskytovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů);

12.2. Právo na opravu: pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat své osobní informace opravit;

12.3. Právo na vymazání: je známo rovněž jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání či odstranění vašich informací, pokud pro nás neexistuje závažný důvod, abychom je dále používali. Nejedná se o obecné právo na vymazání; jsou zde výjimky. Například máme právo dále používat vaše osobní údaje, pokud toto použití je nutné pro dodržování našich právních povinností nebo pro ustanovení, vykonávání nebo obranu právních nároků.

12.4. Právo omezit naše používání vašich informací: právo zastavit používání vašich osobních informací nebo omezit způsob, jak je můžeme používat. Berte prosím na vědomí, že toto právo je v určitých situacích omezené: když zpracováváme vaše osobní informace, které jsme získali od vás s vaším souhlasem, můžete požádat o jejich omezení pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracování nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobní informace byly vymazány; (c) potřebujete to kvůli právním nárokům; nebo (d) pokud už nemáme potřebu používat údaje pro účely, pro něž je vlastníme. Když je zpracování omezeno, můžeme mít vaše informace stále uložené, ale nesmíme je používat dále. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o omezení používání jejich osobních informací, abychom zajistili, že omezení bude v budoucnosti dodržováno;

12.5. Právo na přenositelnost údajů: právo vyžádat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli (pokud je to technicky proveditelné) vaše osobní informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely napříč různými službami;

12.6. Právo na námitku: právo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních informací včetně pokud je používáme pro naše oprávněné zájmy, přímý marketing;

12.7. Právo být informován: máte právo na to, aby vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní informace; a

12.8. Právo odvolat souhlas: pokud jste poskytli souhlas se vším, co činíme s vašimi osobními informacemi, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (i když tak učiníte, neznamená to, že cokoliv jsme učinili s vašimi osobními informacemi dle vašeho souhlasu až do toho okamžiku je nezákonné).

Vykonávání těchto práv je pro vás bezplatné, nicméně je po vás požadováno, abyste prokázali svou totožnost 2 doklady schválené identifikace. Vyvineme rozumné úsilí v souladu s naší zákonnou povinností, abychom dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás v našich dokumentech.

Abyste se informovali nebo vykonávali jakékoli z vašich práv stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a/nebo učinili stížnost, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu nebo nám napište a vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů. Kontaktní údaje lze najít v Oddílu 10 níže.

Když obdržíme formální psané stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která podala stížnost, abychom pokračovali v řešení. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili veškeré stížnosti, které nemůžeme vyřešit přímo.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vámi podanou stížností v souvislosti s vašimi osobními informacemi, pak můžete svou stížnost předložit příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

13. Kam mohu podat stížnost?

Máte právo podat stížnost našemu inspektorovi ochrany údajů (kontaktní údaje viz níže) nebo dozorovému orgánu, zejména v členské zemi vašeho běžného bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Nebo můžete kontaktovat náš přední orgán pro ochranu údajů:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14. Kdo je správce a inspektor ochrany údajů?

Správcem údajů je:

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 CHRUDIM

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáše Chmelíka na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo příslušného dozorčího orgánu, zejména v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení.

Případně se můžete obrátit na dozorčí úřad naší místní příslušnosti:

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
15. Ochrana osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro použití osobami mladšími 18 let. Neusilujeme o shromažďování informací o osobách mladších 18 let.

Osoby mladší než 18 let nesmí posílat, ani zveřejňovat informace na těchto webových stránkách. Pokud taková osoba poskytne osobní informace prostřednictvím těchto webových stránek, tyto informace vymažeme ihend, jakmile se dozvíme o jejím věku a poté je nebudeme používat pro žádný účel.

16. Spolupracující společnosti

ESTETICA ONLINE s.r.o.
Sady 5. května 295/32
301 00 Plzeň

Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Ireland Dublin 2
Dublin

Google, LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
United States

Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

OMEGA plus Chrudim s.r.o.
Palackého třída 314
537 01 Chrudim

Poptávám web - webové a grafické studio
Jaroslav Mlejnek
Pardubická 706
534 01   Holice

Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5

Seznam třetích osob
Osobní údaje třetím osobám nepředáváme.

Informace o ochraně osobních údajů na sociálních sítích najdete najdete na odkaze zde​.
Kontakt