Sanační analýzy a návrhy

Vlhkost škodí všem typům stavebních konstrukcí a působením vlhkosti a krystalizačních sil solí se výrazně zkracuje životnost staveb. Významnými průvodními jevy vlhkosti zdiva jsou charakteristický zápach (zpravidla způsobený plísněmi), vlhkostní mapy a solné výkvěty na povrchu konstrukcí. Užívání takto zatížených objektů je pro lidský organizmus nevhodné a je spojeno se značnými zdravotními riziky. Proto je nezbytné takovéto objekty sanovat.

Díky početnému týmu odborníků jsme kdykoliv připraveni Vám pomoci. Osobně prověříme současný stav Vašeho domu, provedeme měření vlhkosti a zasolení. Na základě zjištěných údajů Vám navrhneme optimální technologii a materiálové řešení pro odstranění zvýšené vlhkosti. Samozřejmostí je doporučení ověřené odborné realizační firmy a konzultace během probíhající opravy. Jsme výrobci vysoce kvalitních, systémových produktů a technologií. Mnohaleté zkušenosti, mezinárodní know-how a vysoký kvalitativní standard našich produktů jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti.

Kontakt