Trvalá udržitelnost
Při vývoji nových produktů se upřednostňují environmentální kompatibilní suroviny. Balení se vyrábějí z "Eco-friendly" recyklovatelných materiálů. Používáme suroviny, které jsou regionálně dostupné a nevyžadují proto dopravu na velké vzdálenosti.

Rozmístění našich závodů zaručuje, že nejbližší závod PCI se nikdy nenachází příliš daleko. A lehčené produkty snižují navíc hmotnost, kterou je nutné dopravit k zákazníkovi.
Kvalita a spolehlivost

PCI produkty měly vždy vysokou kvalitu a zaručovaly bezpečné zpracování a dlouhodobé výsledky. Moderní stavební materiály, jako jsou lehčené a rychletuhnoucí malty, umožňují efektivní zpracování a snadnou manipulaci na stavbě. Kromě svých produktů poskytuje PCI distributorům a řemeslníkům i spolehlivé a dlouhodobé partnerství. Profesionálové z PCI předávají zákazníkům své znalosti a zkušenosti při každodenním osobním kontaktu a také na seminářích a školeních, čímž vytvářejí základy pro společný úspěch.

Transparentnost

Stejně tak i bezpečnost je top prioritou PCI. To platí jak o bezpečnosti při práci v našich závodech, tak při bezpečném zpracování našich výrobků. Přispívají k tomu práškové produkty s minimalizovanou prašností a vyloučením rozpouštědel. Senzibilizující složky byly vyloučeny nebo nahrazeny alternativami.

Zdravé bydlení budovy

PCI produkty přispívají k environmentálně citlivé výstavbě pro zdravé životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována produktům s nízkými emisemi, které splňují požadavky GEV-EMICODE třídy EC 1 nebo EC 1 PLUS. I značka "Modrý anděl" (RAL UZ 113). Zejména u produktů PCI pro podlahové systémy se potvrzuje, že tyto výrobky významně přispívají ke snížení znečištění vzduchu v interiérech budov a tím i k ochraně zdraví uživatelů.

Certifikáty

Udržitelnost našich produktů potvrzují Environmentální prohlášení o výrobcích (EPD), které popisují environmentální vlastnosti a emisní chování PCI produktů během celého životního cyklu.

Systém řízení zahrnuje další aspekty jako jsou životní prostředí, energie, bezpečnost a spolehlivost v souladu s normami ISO 9001: 2016 (systém managementu jakosti) a ISO 14001: 2016 (systém environmentálního managementu).

Externí certifikaci v závodech Augsburg, Hamm a Lutherstadt Wittenberg provedla dle norem ISO 9001 a ISO 50001 společnost TÜV Süd.

Kontakt