nova generace zatepleni

V čem spočívá nový koncept ETICS?

Představujeme nové systémy s jasnou identifikací se zcela novými unikátními bázemi omítek a moderním kolorovacím systémem. Zásadní myšlenkou bylo vytvořit názvy, které budou reprezentovat hlavní vlastnost či použití zateplovacího systému. Zároveň každý zateplovací systém bude doplněn ikonou, která graficky systém charakterizuje, aby se Vám lépe vybíral systém dle Vašich představ a požadovaných vlastností.

Hlavní změny:
  • Zjednodušení názvu systémů
  • Jasné použití, vlastnosti a přednosti systému
  • Integrace nových produktů (nová disperzní stěrka a nové moderní typy izolantů)
  • Lepší vzájemná kombinace materiálů

Technologický předpis si můžete stáhnout na konci stránky v odkazech.
MultiTherm® Air

Systém pro maximálně paropropustné zateplení

Systém se vyznačuje maximálně difuzně otevřenou skladbou materiálu pro optimální odvádění vodních par ze zateplované konstrukce. Je vhodný zejména pro stavby, které jsou postaveny z vysoce difuzních materiálu (jako např. plynosilikátové tvárnice, cihelné bloky s nevyplněnými spárami atd.). Systém je vhodný i pro zateplení vetšiny ostatních konstrukcí zděných z minerálních materiálů (jako konstrukce betonové, z plných cihel atd.)


Více informací o systému PCI MultiTherm® Air

MultiTherm® ClassA

Systém s osvědčením kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplování budov

Systém se vyznačuje skladbou materiálu v kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplování budov (CZB). Všechny materiály ve skladbě tohoto systému vyhovují náročným požadavkům Cechu pro zateplování budov. Je vhodný zejména pro stavby, kde jsou požadovány materiály s vyšší kvalitou, lepšími technickými a fyzikálními vlastnostmi. Systém je vhodný pro zateplení vetšiny stavebních konstrukcí z minerálních materiálů.

Více informací o systému PCI MultiTherm® ClassA eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® ClassA mw

MultiTherm® Economy

Systém s optimálním poměrem cena/výkon

Systém je navržen a odzkoušen z ekonomicky výhodných materiálů tak, aby bylo dosaženo co nejvýhodnejšího poměru cena/výkon. Systém je testován pro životnost minimálně 25 let. Systém je vhodný pro zateplení většiny stavebních konstrukcí z minerálních materiálů.

Více informací o systému  PCI MultiTherm® Economy eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Economy mw

MultiTherm® Clean

Systém s vysokou odolností proti znečištění a biotickému napadení

Systém se vyznačuje použitím materiálu se zvýšenou odolností vůči biotickému napadení, ale i vůči mechanickému zašpinění. Je vhodný zejména pro objekty, které se nacházejí v blízkosti potencionálních zdrojů znecištění jako např. blízko frekventovaných cest, nebo v blízkosti vodních ploch, lesů apod., kde hrozí zvýšené riziko biotického napadení.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Clean eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Clean mw

MultiTherm® Light

Systém pro podklady tvořené lehkými obvodovými plášti (LOP) a pro dřevostavby

Zateplovací systém vycházející z tradičních systémů je speciálně vytvořen a určen k zateplení obvodových pláštů ze stavebních deskových materiálů, jako jsou cementotřískové desky, sádrovláknité desky, překližované desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB), desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy. Výhodou je i možnost použití systémů na klasické zděné a betonové pláště. Napríklad při kombinovaném opláštení budovy (část zděná a část LOP).

Více informací o systému PCI MultiTherm® Light eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Light mw

MultiTherm® Fix

Systém pro nedostatečné únosné a jiné kritické podklady

Systém je určen pro zateplení konstrukcí s nesoudržným podkladem a pro jiné kritické podklady (například extrémně nerovné podklady). Je vhodný zejména pro stavby, kde je nestabilní podklad, a kde by bylo použití standardních systémů nemožné nebo vysoce rizikové. Unikátních vlastností systému je dosaženo použitím speciálního systému kotvení.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Fix eps

Více informací o systému  PCI MultiTherm® Fix mw

MultiTherm® Double

Systém pro zdvojování a opravy poškozených ETICS

Systém je určen pro tzv. „přiteplování“ již hotových zateplovacích systémů a pro opravy zateplovacích systémů v havarijním stavu. Je vhodný zejména pro objekty, které již byly zatepleny, ale jejich zateplení není dostatečné, nebo pro objekty, kde je stávající zateplení v havarijním stavu, a mělo by být demontováno. Unikátních vlastností systému je dosaženo použitím speciálního systému kotvení.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Double eps

Více informací o systému  PCI MultiTherm® Double mw

MultiTherm® Protect

Systém s vysokou mechanickou odolností (až 100J)

Systém je vhodný zejména pro části staveb jako například vchody, průchody, spodní části objektu do výšky cca 2,5 m nad upraveným terénem apod. Dále pro celé stavby či jejich části, kde je zvýšené riziko mechanického poškození jako například školy, objekty přiléhající k veřejným chodníkům atd. Vyniká extrémní odolností vůči vzniku trhlin způsobených namáháním v povrchové vrstvě zateplení.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Protect eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Protect mw

MultiTherm® Design

Systém pro speciální designové povrchové úpravy

Systém umožňuje vytvoření celé řady kreativních povrchových úprav pro dosažení jedinečného designu zateplovaných konstrukcí. Pomocí unikátních materiálů je možné na zateplovacích systémech docílit povrchových úprav, jako například imitace dreva, betonu, travertinu, stromové kůry atd.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Design eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Design mw

MultiTherm® Ceramic

Systém pro povrchovou úpravu tvořenou obkladovými prvky

Certifikovaný systém, jehož povrchovou úpravu může tvořit jeden nebo kombinace několika druhů obkladových pásků. Tento systém je určen zejména pro objekty, u kterých je vyžadován vzhled neomítnutého cihelného zdiva, případně lícového zdiva. Díky svým vlastnostem je vhodný i pro fasády nebo jejich části, kde dochází k vysokému namáhání jako např. pro soklové oblasti, napojení na terasy, balkóny apod.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Ceramic eps (P)

Více informací o systému PCI MultiTherm® Ceramic mw (M)

MultiTherm® Intensive Color

Systém pro aplikaci povrchových úprav s tmavými barvami

Systém je speciálně navržen a odzkoušen pro stavby, kde je požadováno použití velmi tmavých povrchových úprav s HBW až 10, a kde by při použití takto tmavých odstínů na standardních zateplovacích systémech docházelo vlivem přehřívání povrchu k závažným poruchám.

Více informací o systému PCI MultiTherm® Intensive Color eps

Více informací o systému PCI MultiTherm® Intensive Color mw

MultiTherm® Lambda | MultiTherm® Lambda Light

MultiTherm® Lambda – Systém s nejvýkonnějšími izolanty pro dosažení minimální tloušťky zateplovacího systému

Systém využívá nových typů izolantů s nízkou tepelnou vodivostí λ. Jedná se o desky z fenolické pěny Kooltherm K5 a desky PIR Stiferite Class SK. Systém má díky těmto typům izolantů výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti při nižší tloušťce. Tento systém nachází uplatnění zejména v místech, kde je třeba šetřit každý centimetr, např. balkóny, lodžie, vchody, průchody apod.

Více informací o systému PCI MultiTherm® LambdaMultiTherm® Lambda Light – Systém s nejvýkonnějšími izolanty pro podklady beton, zdivo, lehké obvodové pláště (LOP), dřevostavby

Systém využívá nových typů izolantů s nízkou tepelnou vodivostí λ. Jedná se o desky z fenolické pěny Kooltherm K5 a desky PIR Stiferite Class SK. Systém má díky těmto typům izolantů výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti při nižší tloušťce. 

Více informací o systému PCI MultiTherm® Lambda Light

Technologický předpis – Ucelené a podrobné info ke všem zateplovacím systémům PCI
Stáhnout nyní
Brožura – Omítky nové generace PCI Multiputz® NoBio a Multiputz® ZM
Stáhnout nyní
Brožura – Speciální minerální omítka PCI Multiputz® ED: Omítka mnoha tváří
Stáhnout nyní
Kontakt