Naše materiály použili při stavbě bazénu v Prachaticích
Většina plaveckých bazénů v Německu včetně těch veřejných byla a je budována za použití stavební chemie PCI. Kvalita této značky pro tak náročné provozy, jakými právě bazény a wellness jsou, je zárukou dlouhé životnosti. Jsme rádi, že i v České republice značka PCI platí za kvalitu. Vyhrané zakázky nejen na privátní, ale i veřejná koupaliště jsou tím nejlepším důkazem.
V tomto příspěvku bychom se rádi věnovali městskému bazénu v Prachaticích. Jednalo se o kompletní rekonstrukci, která měla vdechnout nový život zařízení, které již dosloužilo. Na značku PCI se obrátil dodavatel obkladačských prací, který s námi dlouhodobě spolupracuje a zná naše výrobky právě ze zahraničních zakázek. Naším úkolem bylo vybrat ty nejvhodnější materiály pro bazénové těleso plus ochozy a navrhnout technologii, která bude optimální. V podlaze bazénového tělesa přibylo množství nových trysek. Na ochozech bylo vybudováno nové podlahové vytápění s velkoformátovou dlažbou.

Bazénové těleso je vždy tím nejcitlivějším místem celé stavby. Zvlášť pokud je pod ním technologické zázemí. Jakákoliv nepřesnost nebo chyba při izolaci tělesa může představovat těžko vyčíslitelné náklady. Jako izolace byla navržena hydroizolační stěrka PCI Seccoral® 2K Rapid, která dokáže splnit ty nejvyšší nároky na kvalitu a je přímo určená pro izolaci bazénových těles. Navíc umí překlenout dodatečně vzniklé trhliny v podkladu až do 1 mm. Její velká přilnavost k podkladu dokáže vytvořit perfektní podklad pro lepení obkladů i na tělesech, kde vlivem používání může docházet k jejich torzi.

Samozřejmostí jsou u této izolace i doplňky do koutů a rohů, jako PCI Pecitape® Objekt (izolační páska) a prvky pro izolace vnitřních a vnějších koutů PCI Pecitape 90°I/90°A. Právě díky prvkům pro izolaci rohů je docíleno maximální kvality utěsnění. Podlahové trysky a vpusti byly ošetřeny a s okolní plochou propojeny zalitím do PCI Epoxigrund® 390. Co se týká systému pro lepení obkladů pod vodní hladinou, je třeba postupovat velmi obezřetně. Trvalé uložení pod vodou vystavuje lepidlo stálému působení vlhkosti, které může být pro většinu lepidel na trhu devastující. Proto mají výrobci pro tyto účely speciální lepidla. V portfoliu značky PCI je k dispozici léty prověřené lepidlo PCI FT® Klebemörtel, které se ještě navíc míchá se speciální přísadou PCI Lastoflex®.

Tato směs zajišťuje tu nejvyšší možnou ochranu v trvale vlhkém prostředí včetně toho pod vodní hladinou, a to jak u bazénů v krytém interiéru, tak u bazénů venkovních. Pro spárování byla použita „přelomová novinka“ mezi epoxidovými spárovacími hmotami PCI Durapox® Premium. Tato spárovací hmota s vysokou chemickou odolností je přímo určena pro ochranu spár v plaveckých bazénech. Skvěle uzavírá spáry, zajištuje hygienicky čisté prostředí a zamezuje ulpívání vodního kamene. Kombinace dobře nalepeného obkladu a maximálně přilnavé spárovací hmoty zajišťuje hygienické prostředí v bazénu. Zamezuje tvorbě mikroorganizmů ve spárách a pod obklady.

Ochoz byl řešen velkoformátovou dlažbou. Pro izolaci plochy byla navržena rovněž hydroizolační stěrka PCI Seccoral® 2K Rapid s vloženými doplňky pro řešení vnitřních a vnějších rohů. K lepení posloužilo speciální cementové lepidlo PCI Nanolight®, které využívá nanostrukturálního vytvrzování. To zajišťuje maximální přilnavost jak k podkladu, tak k lepenému střepu. Navíc po vytvrzení se toto lepidlo stává prakticky nenasákavým. Díky kompaktnosti a použití bezdutinového lepení (floating-buttering) dochází k minimálním tepelným ztrátám při přenosu mezi podlahovým vytápěním a povrchem keramické dlažby. Stejným způsobem, jakým bylo ošetřeno bazénové těleso a ochozy, byl upraven ve stejném objektu i dětský bazén.

Je dobře, že se v posledních letech opět investuje do místních koupališť a bazénů a že se i v krajských městech tato místa uvádějí v život. Zároveň nás velmi těší, že zastupitelé města i prováděcí firma vsadili na kvalitu a že značka PCI mohla přispět k další skvělé stavbě v naší krásné zemi.
Kontakt