PCI Apogel® SH
Silikátová zalévací pryskyřice
pro zalévání trhlin v potěrech

Profesionálové používají také:

Trn

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt