PCI BT 26
Vodou ředitelná
bitumen-kaučuková emulze
Kontakt