PCI BT 28
Speciální rozpouštědlová penetrace
pro aplikaci do -5°C
Kontakt