PCI Durapox® EL
Vodivá epoxidová spárovací hmota
pro vytvoření vodivých spár v keramické dlažbě
Kontakt