PCI Elastoferm®
Vysoce elastický SMP hybridní tmel
pro pružné tmelení většiny materiálů navzájem
Kontakt