PCI Elastoprimer 145
Adhezní podkladová penetrace
k úpravě podkladu při těsnění spár

Kalkulačka spotřeby

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Potřebné množství * ca
ml

stejný *

250-ml-láhev
kusů


Výpočet spotřeby obsahuje přibližné teoretické hodnoty, které se mohou lišit směrem nahoru i dolů v závislosti na stavu podkladu, typu dlaždic, různých typech rubových stran, typu používaného nářadí a způsobu práce. Tyto hodnoty proto nelze použít jako zá
Kontakt