PCI Elektroleit
Vodivá přísada do lepidla PCI Flexmörtel® S1 Flott
pro vytvoření vodivého povrchu z keramické dlažby
Kontakt