PCI Lastoflex®
Přísada pro vyšší flexibilitu
do cementových lepidel PCI®

Profesionálové používají také:

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt