PCI Multicret® UP
Speciální přísada – aditivum
pro urychlení schnutí cementových lepidel a stěrek
Kontakt